Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

A tudomány önmagáról

Politikatudomány - diszkurzív politológia. Tanulmányok és vitairatok: 1999-2000 2006. november 17-én Szabó Márton előadást tartott az MTA székházában rendezett "A tudomány önmagáról" című konferencián. A konferenciát az "Egyesület a Felsőoktatásért és Kutatásért" civil szervezett rendezte. Szabó Márton előadásának címe: "Minőség és értékelés a társadalom-tudományokban" Az előadása itt elolvasható.

 

Doktori disszertációk bírálata

A PDK tagjai egyrészt részt vesznek a doktori eljárás minősítési munkáiban, másrészt az ő munkáikról is készülnek bírálatok. Összeállításunk azokat a kéziratokat tartalmazza, amelyek a minősítési eljárások során készültek.

 

Politikatudomány - diszkurzív politológia. Tanulmányok és vitairatok: 1999-2000

Politikatudomány - diszkurzív politológia. Tanulmányok és vitairatok: 1999-2000 Az MTA PTI Politikai Elméletek Kutató Csoportjában 1999 végén és 2000 elején éles polémia bontakozott ki a diszkurzív politológia tudományszemléletéről. A vitát Béndek Péter írása indította el, aki ekkor tagja volt a kutatócsoportnak. Archívumunkban megtalálhatók a vita írásos, nagyrészt kéziratban maradt anyagai.

Vita a diszkurzív politológia szemléletéről és módszeréről 2001-ben

Vita a diszkurzív politológia szemléletéről és módszeréről 2001-ben A Politikai Elméletek Kutatócsoport tagjai 2001 őszén egy újabb vitasorozat keretében próbálták tisztázni, hogy mit értenek a diszkurzív politológia szemléletén és módszerén. A vita során tizennégy - kéziratban maradt - írás készült, amelynek szerzői Boda Zsolt, Csigó Péter, Kiss Balázs, Szabó Márton és Varga Barbara voltak.

Levélváltás Szabó Márton "A politikai idegen" című kéziratáról 2002-ben

Levélváltás Szabó Márton "A politikai idegen" című kéziratáról 2002-ben Szabó Márton 2000-ben kezdett dolgozni "A politikai idegen" című kéziratán, amely a politika diszkurzív szerepeinek leírására és értelmezésre vállalkozott. 2002 tavaszán a szerző elküldte a terjedelmes kézirat akkori változatát Téglás Jánosnak, akinek a véleményére egy hosszabb levélben válaszolt.

Gondolatok a diszkurzív politológiáról 2003-ban

Gondolatok a diszkurzív politológiáról 2003-ban A Diszkurzív Műhely tagjai 2003 első félévében arról rendeztek vitákat, hogy miként lehet értelmezni a diszkurzív politikatudományt. A vitákra többen készítettek hosszabb-rövidebb írást. Ezek közül közreadjuk Gyulai Attila, Pál Gábor, Szűcs Zoltán Gábor és Téglás János Vencel kéziratát.

 

Vissza az Archívumok oldalra