Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

A magyarországi diszkurzív politikatudománynak mintegy tizenöt éves története van. Ennek során nemcsak publikációk születtek, hanem számos műhelymunka, munkaanyag, vitairat, levél és más hasonló jellegű írás. Úgy véljük, ezek megismerése hozzájárulhat ahhoz, hogy az érdeklő pontosabb képet kapjon a tudomány "mindennapjairól": a személyes sorsok és a tudományos küzdelmek összefonódásáról, az eredmények születéséről és a tudományos kudarcok kínjairól. Egyrészt ilyen típusú "történeti" anyagok találhatók archívumunkban.

Másrészt idekerülnek a Diskurzuskutató Központ és a honlap működése során termelődött írások, közvetlen aktualitásukat vesztett anyagok. Például oktatási tematikák, kutatási beszámolók, tervezetek, eseményleírások, levelek és mások, vagyis minden olyan dokumentum, amely szerepelt a honlapunkon, de már nem akarjuk vele terhelni az adott részt, esetleg olyan további írás, amely része a Központ munkájának.

Az archívumba került írások egy része olyan munka, amely jellegéből következően eredetileg nem a nagyközönség számára készült, az archiválás pedig nem járhatott együtt az írások átdolgozásával. Ez természetesen a szövegek hangnemén és stílusán is érződik.

A Diszkurzív Műhely tagjainak egy része meghatározott ideig dolgozott a műhelyben. Az ő profiljuk átkerült a Korábbi tagok cím alá.

 

Kéziratok

Dokumentumok

A FIDESZVALÓSÁG - Diszkurzív politikatudományi megközelítések konferencia programja

Korábbi tagok