Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

Fideszvalóság

Program:

9.00 - 9.10: Szabó Márton (kutatásvezető, MTA PTI Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport) Köszöntő

9. 10 - 11. 00: Identitások
G. Fodor Gábor (tudományos munkatárs, MTA PTI) 
A Fidesz kommunizmus-felfogása

Lóránd Zsófia (PhD hallgató, ELTE BTK)
Nemi identitás, nemi szerep.
A "nő" fogalma a Fidesz diszkurzív valóságában
Emilia Palonen (PhD hallgató, University of Essex; Visiting Fellow, Collegium Budapest)
A Fidesz Budapesten. Határteremtések és térfoglalások
Gyulai Attila (elemző, Political Capital Institute) 
A kormányzás változó értelmezései.
A Fidesz kormányzati és ellenzéki pozícióban
Beszélgetés, vita

11,00 - 11, 30: Kávészünet

11,30 - 13, 00: Tükröződések
Horváth Szilvia (egyetemi hallgató, ELTE ÁJK)
Politikai valóságkonstrukció a Heti Válaszban
Pál Gábor (PhD hallgató, ELTE ÁJK)
Szövegváltozatok a Fideszre. Dr. Kende, a szocialisták és a Fidesz
Téglás János Vencel (tanársegéd, JATE ÁJK; tud. segédmunkatárs Miskolci Egyetem BTK)
A Fidesz reflexív politikai profizmusa. A politika és a politikatudomány egymásra hatása
Beszélgetés, vita

13,00 - 14,00: Ebédszünet

14,00 - 16, 00: Események
Szűcs Zoltán Gábor (PhD hallgató ELTE ÁJK)
Újkonzervatív forradalom.
A nyelvi újítás mint diszkurzív stratégia az 1998-as   kormányprogram vitájában
Cseri Bogáta (tanár, Könyves Kálmán Gimnázium)
A Fidesz vereségkommunikációja 2002-ben
Draskovich Zita (munkatárs, Igazságügyi Minisztérium)
Transzcendens és immanens valóságkonstrukciók
a 2002-es választási kampánytól
a Szövetség megszületéséig
G. Fodor Gábor (tudományos munkatárs, MTA PTI)
Politikai thanatológia, avagy miért nem lett öngyilkos Orbán Viktor a 2002-es választások után?
Kaposi Dávid (PhD hallgató, University of Loughborough)
A szabadság malmai és a diszkurzív pszichológia. Egy Orbán beszéd elemzése (írásban elküldött előadás)
Beszélgetés, vita

A konferencia zárása