Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

A diszkurzív politikatudomány hazai kutatása és művelése kapcsán a kilencvenes évek elejétől kezdődően általában évente, kétévente jelent meg egy-egy könyv különböző kiadóknál. Ezek egy része tanulmányokat tartalmaz, más része monográfia, és vannak fordításkötetek is a kiadványok között.

A diszkurzív politológia hazai kutatása során már a kilencvenes évek elejétől széles körű fordítói tevékenység is folyt. A fordítások igyekeztek megismertetni a hazai olvasókkal a diszkurzív szemlélet és a posztmodern politológiai gondolkodás képviselőinek egy-egy fontos munkáját. Ezek a fordítások a magyar Koselleck- és Schmitt-recepcióban is fontos szerepet játszottak. A szövegek részben oktatási segédanyagokban, szöveggyűjteményekben kaptak helyet, de többjük önállóan is megjelent két fordításkötetben: Az ellenség neve, illetve a Szövegváltozatok a politikára című könyvekben.

A Műhely 2003-tól a L'Harmattan kiadóval való együttműködésben jelenteti meg a "Posztmodern politológiák" sorozatot. A sorozat egyrészt - fordítások révén - a diszkurzív politikatudomány és a politika posztmodern szemléletű művelőit igyekszik eljuttatni a magyar olvasókhoz; ennek első darabja Murray Edelman könyve. Másrészt a magyar diszkurzív politikatudományi kutatások fóruma. A sorozatról a kiadó honlapján, a www.harmattan.hu oldalon lehet további információkat találni, ahol a könyveket meg is lehet rendelni.

A könyvek listája tartalmazza a megjelent köteteket, ahonnan további külön lapokra juthat az érdeklődő. Itt bővebb információk olvashatók az egyes kötetekről. Tagjaink további publikációs tevékenységéről pedig a személyes oldalakon, illetve a Publikációknál lehet tájékozódni.

 

Two essays in Political Discourse Studies

On Politics: Rhetoric, Discourse, Concepts
Szerkesztette: Szabó Márton
Working Papers of Political Science (9) 2006/7.
Budapest: Institute of Political Science of Hungarian Academy of Science, 2006. 46 p. Letölthető:
http://www.mtapti.hu/pdf/mtszabo.pdf

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

Two essays in Political Discourse Studies

Márton Szabó & Zoltán Gábor Szűcs
Discourse and Politics
Two essays in Political Discourse Studies

Working Papers of Political Science (4) 2006/2.
Budapest: Institute of Political Science of Hungarian Academy of Science, 2006. 25 p. Letölthető:
http://buster.mtapti.hu/mtapti/templates/szaboszucs.pdf

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

Fideszvalóság

Szabó Márton (szerk.):
Fideszvalóság
Diszkurzív politikatudományi értelmezések
Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 277 p.
Posztmodern politológiák sorozat, Ára: 2250 Ft

Megrendelhető a L'Harmattan Kiadó honlapján

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

A politikai idegen

Szabó Márton:
Politikai idegen
A politika diszkurzív szereplőinek elméleti értelmezése
Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 236 p.
Posztmodern politológiák sorozat, Ára: 2100 Ft

Megrendelhető a L'Harmattan Kiadó honlapján

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

A politika szimbolikus valósága

Murray Edelman:
A politika szimbolikus valósága
Fordította Hidas Zoltán.
Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2004. 166 p.
Posztmodern politológiák sorozat, Ára: 2100 Ft

Megrendelhető a L'Harmattan Kiadó honlapján

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

Gondoljuk újra a polgári radikálisokat

G. Fodor Gábor:
Gondoljuk újra a polgári radikálisokat
Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2004. 167 p.
Posztmodern politológiák sorozat,
Ára: 1950 Ft

Megrendelhető a L'Harmattan Kiadó honlapján

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

A diszkurzív politikatudomány alapjai.

Szabó Márton:
A diszkurzív politikatudomány alapjai
Elméletek és elemzések.
Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2003. 307 p.
Posztmodern politológiák sorozat, Ára: 2250 Ft

Megrendelhető a L'Harmattan Kiadó honlapján

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

Szövegváltozatok a politikára

Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt (szerk.):
Szövegváltozatok a politikára:
Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus

Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2000.
565 p. Ára: 4747 Ft.

Megrendelhető: www.ntk.hu

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

Beszélő politika

Szabó Márton (szerk.):
Beszélő politika: A diszkurzív
politika teoretikus környezete

Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000.
240 p., Ára: 1398 Ft.

Megrendelhető: www.joszoveg.hu

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

Az ellenség neve

Szabó Márton (szerk.):
Az ellenség neve
Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1998.
136 p., Ára: 898 Ft.

Megrendelhető: www.joszoveg.hu

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

Politikai tudáselméletek

Szabó Márton:
Politikai tudáselméletek:
Szemantikai, szimbolikus, retorikai és
kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikáról

Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 1998.
241 p. Ára: 1377 Ft.

Megrendelhető: www.ntk.hu

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

Diszkurzív térben

Szabó Márton:
Diszkurzív térben: Tanulmányok
a politika nyelvéről és a politikai tudásról

Budapest: Scientia Humana, 1998.
388 p., Ára: 890 Ft

Megrendelhető: szaboi@mtapti.hu vagy 06-1-224-6724

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

An Essay on the

Szabó, Márton: An Essay on the
Discursive Interpretation of Politics

Working Papers of Political Science, No. 16.
Budapest: Institute of Political Science of Hungarian Academy of Science, 1997. 33 p.

Megrendelhető: szaboi@mtapti.hu vagy 06-1-224-6724

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

Szövegvalóság

Szabó Márton (szerk.):
Szövegvalóság:
Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról

Budapest: Scientia Humana, 1997. 344 p.
Ára: 710 Ft.

Megrendelhető: szaboi@mtapti.hu vagy 06-1-224-6724

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája

Koselleck, Reinhart:
Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája [Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe]

Fordította és az utószót írta Szabó Márton.
Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1997.

Megrendelhető: www.joszoveg.hu

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

Valóság 70

Becskeházi Attila - Kuczi Tibor:
Valóság '70: Szociológia, ideológia, közbeszéd - Szociológia és társadalomdiskurzus
Budapest: Scientia Humana, 1992.
199 p., Ára: 300 Ft.

Megrendelhető: szaboi@mtapti.hu vagy 06-1-224-6724

Tartalomjegyzék letöltése PDF-ben

 

Tükör által homályosan

Bayer József - Szabó Márton (szerk.):
Tükör által homályosan
- Tanulmányok az ideológiáról

Budapest: MTA Társadalomtudományi Intézet, 1990.
199. p., Ára: 115 Ft.

Megrendelhető: szaboi@mtapti.hu vagy 06-1-224-6724

Tartalom