Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

Diskurzuskutató Központ könyvek megjelentetésén kívül további tudományos publikációs tevékenységet is végez. Az alábbiakban gyűjtöttük össze a fontosabb tanulmányok, kéziratok, fordítások címét és elérhetőségét, illetve, ahol lehetséges, magukat a szövegeket.

A Megjelent tanulmányokban beszámolunk a friss publikációkról, közöljük azok bibliográfiai adatait, és - ha van rá lehetőség - a teljes szöveget, esetleg jelezzük a szöveg helyét, elérhetőségét. Az olvasó itt informálódhat a Központ aktuális tudományos publikációs tevékenységéről.

A Fordításokban összegyűjtöttük és szerzői betűrendben közreadjuk annak a közel ötven tanulmánynak, könyvfejezetnek és könyvnek a bibliográfiai adatait, amelyek fordítása korábbi munkánk és a Központ jelenlegi működése során készült.