Home

Political discourse studies does not form part of mainstream political science in Hungary, however, it has a great innovative potential. Its results provoke lively scholarly comments - sometimes aggressive denials - both in Hungary and abroad.

On our homepage we try to present the most important reflections concerning political discourse studies in Hungary. The material is divided into three categories. The first category contains some contributions to the two debates launched by Márton SZABÓ's key essays on the relationship between political journalism and science and on the discursive approach to politics. You can find these writings in Hungarian in the files attached below except for Márton Szabó's introductory and closing essays, because these are available online in his book A diszkurzív politikatudomány alapjai [Discursive approaches to politics]. It is noteworthy that the two debates played a crucial role in the establishment of the discursive approaches within Hungarian political science.

In the second category, there are reviews on political discourse studies in Hungarian. Almost every new publication on political discourse studies evoked critical or appreciative answers. The collection below offers an insight into those theoretical and other aspects which determined the critical responses to political discourse studies in Hungary.

In the third category, you can find Hungarian empirical analyses that partly deal with political discourse studies.

Please note that each author approved of republishing their writings on our homepage

Debates

A debate on Márton Szabó's 'Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről' [An essay on the discursive interpretation of politics]: 1997-1998

 • Balázs Kiss: A politika a jelek korában: Hozzászólás Szabó Márton tanulmányához. [Politics in the age of signs: Comments on Márton Szabó's essay] Politikatudományi Szemle, VI. 1997. 1. 137-146.
 • András Karácsony: A politika grammatikájáról [On the grammar of politics]. Politikatudományi Szemle, VI. 1997. 1. 147-152.
 • János Frivaldszky: A politikai diskurzus és korlátai. [Political discourse and its limits] Politikatudományi Szemle, VI. 1997. 2. 105-111.
 • Tamás Fricz: Csak a vita?! Kritikai megjegyzések Szabó Márton tanulmányához. [Only the polemic? Critical reflections on Márton Szabó's essay] Politikatudományi Szemle, VI. 1997. 2. 112-120.
 • László Kürti: A politikai hatalom szimbolikus teréről. [About the symbolic space of politicsl power] Politikatudományi Szemle, VI.1997. 3. 105-112.
 • Gusztáv Lányi: A politikatudomány diszkurzív fordulata - pszichológia nélkül? Hozzászólás Szabó Márton tanulmányához. [Discursive turn in political science - without psychology? Comments on Márton Szabó's essay] Politikatudományi Szemle, VI. 1997. 3. 113-121.
 • Lajos Cs. Kiss: A tudományos és a politikai diskurzus "határvitája". [A 1debate on frontier' between scientific and political discourse] Politikatudományi Szemle, VI. 1997. 3. 123-132.
 • István Balogh: A diszkurzív politika a tudományos diskurzusban. [Discursive politics in the scientific discourse] Politikatudományi Szemle, VI. 1997. 4. 89-97.
 • Péter Béndek: Fogalmi politizálás nélkül? [Making politics without concepts?] Politikatudományi Szemle, VI. 1997. 4. 98-100.

A debate on Márton Szabó's 'Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években' [Political science and politicises in Hungary in the 1990s]: 2000-2001

 • József Debreczeni: "Publicisztikai politológia": fából vaskarika. [Publicistic political science: a contradiction in term] Politikatudományi Szemle, 2000. 1-2. sz. 243-252.
 • József Jobbágy: A tudós publicista. [The scholar publicist] Politikatudományi Szemle, 2000. 1-2. sz. 253-257.
 • Béla Galló: Egy ilyen, egy olyan. [One from this, one from that] Politikatudományi Szemle, 2000. 3-4. sz. 265-274.
 • Zoltán Lakner: Egy szakma presztízse. [The prestige of a profession] Politikatudományi Szemle, 2000. 3-4. sz. 275-283.
 • Gábor G. Fodor: Lehet-e a politika tudomány? Reflexiók Szabó Márton Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években című tanulmányára [Can be the politics - a science? Reflections on Márton Szabó's sudy] . Politikatudományi Szemle, 2001. 1-2. sz. 241-250.

Reviews

 • Attila Gyulai (2005): Esetleges bizonyosságok - Szabó Márton könyvéről. [Contingent certainties - On Márton Szabó's book] Médiakutató, tavasz, 6. évf. 1. sz.
 • Zoltán Gábor Szűcs (2004): Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések [Márton Szabó: Discourse Approaches to Politics. Theories and Analyses]. BUKSZ, 16. Autum. 278-281. p.
 • Gábor Pál (2004): Politikai hermeneutika [Political hermeneutics]. Politikatudományi Szemle, 1-2. sz. 337-348. p
 • László Kontler (2003): Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Korall. Társadalomtörténeti folyóirat, 11-12. sz. május, 335-339. p.
 • Tibor Szabó (1999): Szabó Márton: Politikai tudáselméletek. [Márton Szabó: Political Theories of Knowledge] Kritika, 44-45. p.
 • Zoltán Gábor Szűcs (2001): Diskurzusalapító atyák [Discourse Founding Fathers]. Huszonegy. Kulturális folyóirat, 1. sz. 71-77. p.
 • Ervin Csizmadia (1999): A diskurzus mint hatalmi küzdelem. [Discourse as struggle for power] Politikatudományi Szemle, 2. sz. 143-151. p.
 • Lajos András Kiss (1999): A diszkurzív politika természetrajza: Szabó Márton két könyvéről. [Natural history of political discourse: On Márton Szabó's two books] Magyar Filozófiai Szemle, 6. sz. 993-1101. p.
 • György Kálmán C. (1998): Kit utáljunk, hogy utáljunk? [Whom should we hate? How should we hate?] Élet és Irodalom, 52. sz. december 4., 14. p.
 • Ferenc Gerlóczy (1997): A "mi" és az "ők" a történelemben. ['We' and 'they' in the history] Heti Világgazdaság, december 6. 115-117.
 • György Kálmán C. (1997): Én vagyok én, te vagy te. Élet és Irodalom, 49. sz. XLI. évf. december 5., 12. p.

Analyses

 • István Balogh (2002): Társadalomelméletek és pártprogramok. [Social theories and party programmes] in József Bayer (ed.): Politika és társadalom. Tanulmányok. [Politics and society: Studies]. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet. 48-49. p.
 • Péter Béndek (2002): Közjó és politikai szabadság a rendszerváltó Magyarországon. in József Bayer (ed.): Politika és társadalom. Tanulmányok. [Politics and Society. Studies] Budapest: MTA Politikatudományi Intézet. 55-57. p.
 • Lajos Cs. Kiss (2004): Találkozások Carl Schmitt-tel [Encounters with Carl Schmitt]. in Lajos Cs. Kiss (ed.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. [Carl Schmitt's jurisprudence. Studies on Carl Schmitt]. Budapest: Gondolat Publishing House. 56-61.
 • Balázs Kiss (2000): Michel Foucault diskurzuselmélete és a politika nyelvi vizsgálata. [Michel Foucault's discourse theory and the linguistic exploration of politics] in Márton Szabó (ed.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. [Talking Politics: Theoretical context of political discourse studies] Budapest: Jószöveg Műhely Publishing House. 60-63, 78-85. p.
 • Gusztáv Lányi (2000): A politikai magatartás dramaturgiája: Az etnometodológia mint politikai pszichológia. [Dramaturgy of political behaviour: Ethnomethodology as political psychology] Márton Szabó (ed.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. [Talking Politics: Theoretical context of political discourse studies] Budapest: Jószöveg Műhely Publishing House. 201-205. p.
 • Andrea Tóth (2002): A negatív kampány szerepe a parlamenti választásokban [The role negative campaign in parliamentary elections] in József Bayer (ed.): Politika és társadalom. Tanulmányok. [Politics and society: Studies]. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet. p.