Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

A diszkurzív politológia nem a politikatudomány "főárama", ennek ellenére komoly innovatív erővel bír, és munkáit többnyire élénk kommentárok, néha heves visszautasítások kísérik mind a nemzetközi, mind a hazai tudományos életben.

Honlapunkon igyekszünk prezentálni a magyarországi diszkurzív politikatudománnyal kapcsolatos eddigi hazai reflexiókat, amelyek három csoportba sorolhatók. Az elsőben két polémia hozzászólásai találhatók. Ez a Politikatudományi Szemle lapjain folyt Szabó Márton egy-egy vitaindító írása kapcsán. A vitaindító és a vitazáró írásokat itt nem közöljük, ezek megtalálhatók a szerző A diszkurzív politikatudomány alapjai című könyvében. Ez a két polémia egyébként jelentősen hozzájárult a diszkurzív politológia hazai megismeréséhez.

A második csoportban recenziók találhatók. Egyáltalán nem mellékes, hogy a magyarországi diszkurzív politológia egy-egy könyvét és kiadványát a szakma képviselői mind ez ideig rövidebb-hosszabb recenziókban ismertetették és méltatták. Az összegyűjtött recenziók betekintést adnak a szakmai fogadtatás szempontjaiba.

A harmadik csoportban azok az elemzések találhatók, amelyek egy-egy nagyobb munka részeként foglalkoznak a diszkurzív politikatudomány hazai problémáival, értelmezésének kérdéseivel. Ezek a munkák gyakran alkalmazások, továbbgondolások.

A negyedik csoportban tudósítások vannak, amely a Központban folyó munkáról szóló híreket, beszámolókat, újságcikkeket, ismertetéseket tartalmazza.

Viták

Vita Szabó Márton "Publicisztikai politológia Magyarországon
a kilencvenes években" című tanulmányáról: 2000-2001

 • Debreczeni József: "Publicisztikai politológia": fából vaskarika. Politikatudományi Szemle, 2000. 1-2. sz. 243-252.
 • Jobbágy József: A tudós publicista. Politikatudományi Szemle, 2000. 1-2. sz. 253-257.
 • Galló Béla: Egy ilyen, egy olyan. Politikatudományi Szemle, 2000. 3-4. sz. 265-274.
 • Lakner Zoltán: Egy szakma presztízse. Politikatudományi Szemle, 2000. 3-4. sz. 275-283.
 • G. Fodor Gábor: Lehet-e a politika tudomány? Reflexiók Szabó Márton Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években című tanulmányára. Politikatudományi Szemle, 2001. 1-2. sz. 241-250.

Vita Szabó Márton "Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről"
című tanulmányáról: 1997-1998

 • Kiss Balázs: A politika a jelek korában: Hozzászólás Szabó Márton tanulmányához. Politikatudományi Szemle, VI. évf. 1997. 1. sz. 137-146.
 • Karácsony András: A politika grammatikájáról. Politikatudományi Szemle, VI. évf. 1997. 1. sz. 147-152.
 • Frivaldszky János: A politikai diskurzus és korlátai. Politikatudományi Szemle, VI. évf. 1997. 2. sz. 105-111.
 • Fricz Tamás: Csak a vita?! Kritikai megjegyzések Szabó Márton tanulmányához. Politikatudományi Szemle, VI. évf. 1997. 2. sz. 112-120.
 • Kürti László: A politikai hatalom szimbolikus teréről. Politikatudományi Szemle, VI. évf. 1997. 3. sz. 105-112.
 • Lányi Gusztáv: A politikatudomány diszkurzív fordulata - pszichológia nélkül? Hozzászólás Szabó Márton tanulmányához. Politikatudományi Szemle, VI. évf. 1997. 3. sz. 113-121.
 • Cs. Kiss Lajos: A tudományos és a politikai diskurzus "határvitája". Politikatudományi Szemle, VI. évf. 1997. 3. sz. 123-132.
 • Balogh István: A diszkurzív politika a tudományos diskurzusban. Politikatudományi Szemle, VI. évf. 1997. 4. sz. 89-97.
 • Béndek Péter: Fogalmi politizálás nélkül? Politikatudományi Szemle, VI. évf. 1997. 4. sz. 98-100.

Recenziók

 • Gerlóczy Ferenc (1997): A "mi" és az "ők" a történelemben. Heti Világgazdaság, december 6. 115-117. [Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Fordította és az utószót írta Szabó Márton. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1997.]
 • Kálmán C. György (1997): Én vagyok én, te vagy te. Élet és Irodalom, 49. sz. XLI. évf. december 5., 12. p. [Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Fordította és az utószót írta Szabó Márton. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1997.]
 • Kálmán C. György (1998): Kit utáljunk, hogy utáljunk? Élet és Irodalom, 52. sz. december 4., 14. p. [Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. Budapest, Jószöveg Könyvek, 1998.]
 • Csizmadia Ervin (1999): A diskurzus mint hatalmi küzdelem. Politikatudományi Szemle, 2. sz. 143-151. p. [Szabó Márton: Politikai tudáselméletek. Budapest: Tankönyvkiadó-Universitas, 1998.]
 • Kiss Lajos András (1999): A diszkurzív politika természetrajza: Szabó Márton két könyvéről. Magyar Filozófiai Szemle, 6. sz. 993-1101. p. [Diszkurzív térben. Budapest: Scientia Humana, 1998; Politikai tudáselméletek. Budapest: Tankönyvkiadó, Universitas, 1998.]
 • Szabó Tibor (1999): Szabó Márton: Politikai tudáselméletek. Kritika, 44-45. p.
 • Szűcs Zoltán Gábor (2001): Diskurzusalapító atyák. Huszonegy. Kulturális folyóirat, 1. sz. 71-77. p. [Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000.]
 • Kontler László (2003): Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Korall. Társadalomtörténeti folyóirat, 11-12. sz. május, 335-339. p. [Szabó Márton: Az összehasonlító politikai fogalomtörténet-írás lehetőségei. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest: L'Harmattan-Atelier, 2002. 159-172.]
 • Pál Gábor (2004): Politikai hermeneutika. Politikatudományi Szemle, 1-2. sz. 337-348. p. [Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2003.]
 • Szűcs Zoltán Gábor (2004): Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. BUKSZ, 16. évf. 3. sz. ősz, 278-281. p.
 • Gyulai Attila (2005): Esetleges bizonyosságok - Szabó Márton könyvéről. Médiakutató, tavasz, 6. évf. 1. sz. [Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai. Budapest. L'Harmattan Kiadó, 2003.]

Elemzések

 • Lányi Gusztáv (2000): A politikai magatartás dramaturgiája: Az etnometodológia mint politikai pszichológia. Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. 185-221. p. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó. 201-205. p.
 • Béndek Péter (2002): Közjó és politikai szabadság a rendszerváltó Magyarországon. Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok. 53-64. p. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet. 55-57. p.
 • Tóth Andrea (2002): A negatív kampány szerepe a parlamenti választásokban. Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok. 267-281. p. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet. 
 • Balogh István (2002): Társadalomelméletek és pártprogramok. Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok. 35-52. p. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet. 48-49. p.
 • Cs. Kiss Lajos (2004): Találkozások Carl Schmitt-tel. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. 181-196. p. Budapest: Gondolat Kiadó. "Tudományos integráció". (Szabó Márton Schmitt-recepciója). 56-61.
 • Kiss Balázs (2000): Michel Foucault diskurzuselmélete és a politika nyelvi vizsgálata. Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. 51-85. p. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó. 60-63, 78-85. p.

Tudósítások

 • Bita Dániel: Pártképmás (Beszámoló az MTA Diskurzuskutató Központja által 2005. október 14-én rendezett konferenciáról) 168 óra. 2005 november 9, 44. szám.
  http://ugyfel04.fabrik.hu/cikk.php?id=4127