Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

Szűcs Zoltán GáborMég irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika című frissen megjelent könyv, és annyira nagy hatással volt rám, hogy rögtön írtam is róla egy kekeckedő kritikát a Huszonegybe. Aztán történt még jó néhány dolog, míg végül eljutottunk oda, hogy ma politológia PhD-hallgató vagyok az ELTE-n, és azt próbálom kideríteni, hogy milyen szerepet játszott a "nemzeti történelem" a hazai politikai diskurzusban a rendszerváltás után. Hálás téma, egyszerre politika, történelem és irodalom, szóval benne van minden, ami igazán érdekel. (Még a foci és a filmek is.) Hallgattam történelmet, de főként olyan kérdések kötötték le a figyelmemet, hogy milyen volt az 1848-as forradalom politikai retorikája. Érdekelt az irodalomtörténet is, főként a historiográfia, például, hogy milyen összetett még egy olyan nem túlságosan agyonbeszélt költő értelmezéstörténete is, mint Dayka Gáboré. Mostanában pedig a különféle történeti konstrukciókat használó politikai nyelvek sokfélesége foglalkoztat, különösen a politikai nyelvekben tatárjárásszerű pusztítást végbevivő korai kilencvenes évek, ami pedig állítólag a folytonosság időszaka. Amikor nem dolgozom, többnyire moziban vagyok, esetleg biciklizem, ritkán (bár nagyon szívesen) kirándulok, ha pedig mégiscsak dolgozom, akkor viszont zenét is hallgatok.

CV

Személyes adatok

Név: Szűcs Zoltán Gábor
Születési idő: 1979. november 9.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
e-mail: szucszg@freemail.hu

Díjak, elismerések

 • 2003: második hely a XVI. OTDK klasszikus magyar irodalom szekcióban, téma: Kazinczy szerepe Dayka értelmezéstörténetében, témavezető: Margócsy István tanszékvezető egyetemi docens

Tanulmányok

 • 2004-től jelenleg is ösztöndíjas PhD-hallgató az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori iskolájában, témavezető: Szabó Márton egyetemi tanár, téma: A nemzeti történelem szerepe a rendszerváltás utáni magyar politikai diskurzusban
 • 1998-2004: ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész végzettség, diploma minősítése: jeles, a szakdolgozat címe: A Dayka-diskurzus megalapozása
 • 1998-1999: az ELTE BTK történelem szakos hallgatója (2 lezárt félév)
 • 1999-2003: az ELTE BTK összehasonító irodalomtörténet és esztétika szakos hallgatója
  (6-6 lezárt félév)
 • 1999-2003: az ELTE BTK bölcsészeti informatika önálló program hallgatója
 • 1994-1998: az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium tanulója

Nyelvtudás

 • 2004: középfokú állami angol nyelvvizsga (A+B típus)
 • 1996: középfokú állami orosz nyelvvizsga (A+B típus)

Munkahelyek

 • 2003 tavasz: az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma könyvtári informatikusa

Oktatási tevékenység

 • 2006. őszi félév: ELTE ÁJK politológia szak, oktatott tárgy: Egyetemes politikai eszmetörténet 1. olvasószeminárium
 • 2006. őszi félév: ELTE ÁJK politológia szak, oktatott tárgy: "A visszatérő történelem" Viták a rendszerváltás politikai legitimációjáról (1989-1990)
 • 2006. tavaszi félév: ELTE ÁJK politológia szak, oktatott tárgy: "A visszatérő történelem"Viták a rendszerváltás politikai legitimációjáról (1989-1990)
 • 2005. tavaszi félév: ELTE ÁJK politológia szak, oktatott tárgy: "Történelem és politika a 80-as évek Magyarországán" (fakultatív tárgy)
 • 2005. tavaszi félév: Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Szakkollégiuma, oktatott tárgy: "Az idő politikája"

Kutatási specializáció

 • diskurzuselmélet
 • a magyar politikai diskurzus története

Kutatási támogatás & kutatási együttműködés

 • 2005-2006: Szabó Miklós Ösztöndíjas, az 'Új konzervativizmus kritikai eszmetörténete' témával 
 • 2005 ősz: Erasmus ösztöndíjas a University of Jyväskylä politikatudományi tanszékén
 • 2005 augusztus: két hetes részvétel a University of Essex 38th Summer School in Social Sciences programján (kurzusok: The Politics of Time: Narrative Theory and Discourse Analysis és Rhetoric and Discourse Analysis) az ECPR Scholarship Fundjának és Mobility Fundjának elnyerésével
 • 2003-2004: az Erasmus Szakkollégium ösztöndíjasa politikatudományi témában, projekt: Az 1945 előtti nemzeti történelem a politikai diskurzusban a Fidesz kormányzása idején, vezetőtanár: Bozóki András, tutor: Trencsényi Balázs
 • 1999-2001: három féléven keresztül az ELTE BTK HÖK tudományos ösztöndíjasa
 • 1998-2000: az Eötvös Collegium bejáró tagja

Szakmai szervezeti tagság & szakmai-közéleti tevékenység

 • 2006 ősz: szervezője az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola 1. Szakmai Napok című rendezvényének.
 • 2005. október: társszervezője a József Attila Kör Tanulmányi napok című programjának, egy interdiszciplináris, irodalmárokat, szociológusokat, történészeket, politológusokat felvonultató konferenciájának. A konferenciáról kötet fog megjelenni 2006 folyamán
 • 2005: a L'Harmattan Kiadó Posztmodern Politológiák sorozatának egyik szerkesztője
 • 2005: a Posztmodern Politológiák sorozat egyik szerkesztője
 • 2005: a Magyar Politikatudományi Társaság elnökségi tagja
 • 2005: a Magyar Politikatudományi Társaság Diskurzuselméleti Szakosztályának elnöke
 • 2005: a Magyar Politikatudományi Társaság tagja
 • 2002: társszervezője egy egyetemközi, 18-19. századi magyar irodalomtörténeti konferenciának. A konferencia november 21-22-én volt Budapesten a Magyar Irodalomtudományi Intézet és a Dayka Gábor Társaság közös szervezésében. A konferencia anyagát a L'Harmattan Kiadóval közösen Nympholeptusok címen jelentettük meg.
 • 2002: társszervezője egy Kertész Imréről szóló konferenciának. A konferencia április 11-én és 12-én volt Budapesten a Magyar Irodalomtudományi Intézet és a Dayka Gábor Társaság szervezésében. Védnöke Kenyeres Zoltán professzor, intézetigazgató volt. A konferencia anyagát közösen jelentettük meg a L'Harmattan Kiadóval Az értelmezés szükségessége címen, amely a Kertész-szakirodalom első könyv terjedelmű darabja.
 • 2002-2003: az ELTE BTK Magyar Irodalmi TDK titkára
 • 2000-2004: a Huszonegy című - a Dayka Gábor Társaság által alapított és a Soros Alapítvány által támogatott - kulturális folyóirat alapítója és felelős szerkesztője
 • 2001-2003: a Dayka Gábor Társaság főtitkára
 • 2000-2001: a Dayka Gábor Társaság elnöke. A DGT egy egyetemisták, fiatal értelmiségiek (jogászok, közgazdászok, bölcsészek) által 2000-ben alapított kulturális egyesület, amely a Bem Mozival közösen két félévben filmklubot működtetett "Filmszakadás klub" néven, irodalmi és társadalomtudományi vitaköröket, két irodalomtörténeti konferenciát szervezett, kiadott éveken keresztül egy irodalmi folyóiratot, amelyben a fiatalok mellett neves irodalmárok is publikáltak, és 2003-tól Dayka Könyvek néven tudományos könyvsorozatot ad ki.

Konferencia-előadás magyarul és angolul

 • 2006. szeptember 2.: On Politics: Rhetoric, Discourse and Concepts: A seminar with Finnish and Hungarian political scientists, historians and students, Collegium Budapest. Előadás: What does 'people' mean? The traditions and horizons of a political concept in the context of the Hungarian democratic transition.  
 • 2006. június 24.: Politológus Vándorgyűlés, A kormányzás értelmezései és értékelései-szekció, Noszvaj. Előadás: A kormányzás eltérő értelmezései az 1990-es önkormányzati törvény vitájában.
 • 2006. április 27.: An International Doctoral Course on Conceptual Struggles on Suffrage, Voting, Elections, Parliament and Citizenship, Berlin. Előadás: Redescribing statehood and revolution 
 • 2005. október 14.: Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport konferenciája, a "FIDESZVALÓSÁG Diszkurzív politikatudományi megközelítések", Budapest. Előadás: Újkonzervatív forradalom. A nyelvi innováció stratégiája az 1998-as kormányprogram vitájában.
 • 2005. szeptember 9.: ECPR 2005 Conference in Budapest, Art and Politics szekció. Előadás: Pop-cult, politics, national history. The case of a rock opera
 • 2005. július 2-3.: Az Erasmus Kollégium tanévzáró konferenciája, Budapest, Professzorok Háza. Előadás: Történelem és politika az "István a király"-ban.
 • 2005. június 24-25.: Politológus Vándorgyűlés, Jászi-szekció. Előadás: Jászi és Szekfű: Polgári radikalizmus és konzervativizmus közös eszmetörténeti forrásai.

 

Publikációk

Szerkesztett könyvek

 • Nympholeptusok: A test, a kánon, a nyelv és a költőiség problémái a 18-19. században. Budapest: L'Harmattan, 2003 (társszerkesztő: Vaderna Gábor).
 • Az értelmezés szükségessége: Tanulmányok Kertész Imréről. Budapest: L'Harmattan, 2002, (társszerkesztő: Scheibner Tamás).
 •  József Attila összes tanulmánya és cikke: Hálózati kritikai kiadás. (Horváth Iván főszerk., Devescovi Balázs és Golden Dániel szerk., Barta András, Hegedűs Orsolya, Kis Zsuzsanna, Serény Zsuzsanna és Tóth Ákos s. a. r., Koltai Réka, Mán-Várhegyi Réka, Miklós Anna, Nyikos Örsi, Szűcs Zoltán Gábor, Teslár Ákos, Vaderna Gábor munkatársak.) Budapest: Gépeskönyv, 1999.

Könyvfejezetek

 • Idő, politika, történelem: Diszkurzív politológiai esettanulmány. In: Menyhért Anna - Vaderna Gábor: "Amihez mindenki ért" A JAK 2005. évi Tanulmányi Napok anyaga. Budapest: JAK-L'Harmattan. [megjelenés alatt]
 • Újkonzervatív forradalom: A nyelvi innováció stratégiája az 1998-as kormányprogram vitájában. In: Szabó Márton (szerk.) Fidesz-valóság: Diszkurzív politikatudományi elemzések a Fideszről. Budapest: L'Harmattan. 2006. 99-128. p.
 • Egy metapolitikai diskurzus: a Fidesz-Magyarország a Mozgó Világban. In: Szabó Márton (szerk.) Fidesz-valóság: Diszkurzív politikatudományi elemzések a Fideszről. Budapest: L'Harmattan. 2006. (társszerző: Pál Gábor) 211-234. p.
 • A civil társadalom mint politikai nyelv a rendszerváltó vitákban: Az 1989-es kerekasztal-tárgyalások. In: Szabó Máté (szerk.): Civil társadalom: elmélet és gyakorlat. Budapest: Rejtjel. ELTE ÁJK Politológiai Doktori Iskola könyvsorozata 1. kötet. 2005. 171-188. p.
 • Vitatézisek a civil társadalom koncepciójához. In: Szabó Máté (szerk.): Civil társadalom: elmélet és gyakorlat. Budapest: Rejtjel. ELTE ÁJK Politológiai Doktori Iskola könyvsorozata 1. kötet. 2005. 353-358. p (társszerző: Tóth Csaba)
 • "Ad eum qui de tenebris te protulit": Kazinczy 1813-as Dayka-kiadásának helye Dayka Gábor értelmezéstörténetében. In Nympholeptusok: A test, a kánon, a nyelv és a költőiség problémái a 18-19. századi irodalomban. Budapest: L'Harmattan, 2003, 66-103. p. (szerkesztő: Szűcs Zoltán Gábor - Vaderna Gábor).

Tanulmányok

 • Tar Sándor halála: Diszkurzív politológiai elemzés. Ex-Symposion, Tar Sándor tematikus szám. Szilágyi Zsófia (szerk.) 2006. október [megjelenés alatt]
 • "Két verzió áll előttünk": Diszkurzív politológiai esettanulmány a címervitáról. Társadalom és politika, 2006. ősz [megjelenés alatt]
 • "A közjogi folytonosság házában": A nemzeti történelem Antall József felfogásában. 2000, 2005. 1. 44-53. p.
 • Amerika fegyverben: A háborús film reneszánsza. Huszonegy, 2002. 1. 71-81. p.
 • Milla és Jeanne: Luc Besson: Jeanne d'Arc - Az orleans-i szűz. (Filmesszé.) Huszonegy, 2001. 4. 68-81. p. (társszerző: Hortobágyi Ágnes)
 • Az igazság kényszere: Képes Gábor Igaz történet című kötete kapcsán. Huszonegy, 2001. 4. 29-39. p.
 • A háború metaforái. Huszonegy, 2000. 2. 63-70. p.
 • "Örök ifjúságban": Kazinczy és a Dayka-diskurzus megalapozása. Huszonegy, 2000. 1. 41-58. p.

Recenziók

 • Szűcs Zoltán Gábor: A jelenkortörténész távcsöve. (Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom. Budapest, 1956-os Intézet - Állambiztonsági Szolgálatok Levéltára, 2005.; Rainer M. János (szerk.): A monori tanácskozás. 1985. június 14-16. Budapest, 1956-os Intézet.) Politikatudományi Szemle. 2006. 2-3. sz.
 • A nemzetvallás mint szimbolikus politika (Gerő András: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetéből. Budapest: PolgArt Kiadó, 2004.) Politikatudományi Szemle, 2005. 1. sz. 269-280. p
 • Ian Kershaw: A Hitler-mítosz: Vezérkultusz és közvélemény [The Hitler Myth - Image and Reality in the Third Reich]. Budapest: Kortina Kiadó, 2003. (ford. Berényi Gábor) Társadalom és politika, 2005. 1. sz. 206-212. 
 • Jászi, Jászi, Jászi (Litván György: Jászi Oszkár. Budapest: Osiris, 2003; Pelle János: Jászi Oszkár. Életrajzi, eszme- és kortörténeti esszé. Budapest: XX. Század Intézet, 2001; G. Fodor Gábor: Gondoljuk újra a polgári radikálisokat. Budapest: L'Harmattan, 2004 /Posztmodern politológiák./) Politikatudományi Szemle, 2004. 3. sz. 283-298. p.
 • Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai: Elméletek és elemzések. Budapest: L'Harmattan, 2003 /Posztmodern politológiák./ Budapesti Könyvszemle, 2004. ősz, 278-281. p.
 • Neomodern költészet (Képes Gábor verseiről). Alföld, 2003. 12. 105-110. p.
 • Diskurzusalapító Atyák (Szabó Márton [szerk.]: Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete). Huszonegy, 2001. 1. 71-78. p.
 • Van még erről a Petőfiről (Margócsy István: Petőfi Sándor - kísérlet). Huszonegy, 2000. 1. 71-73. p. (társszerző: Vaderna Gábor).

Előszó, bevezetés

 • Előszó. In Nympholeptusok: A test, a kánon, a nyelv és a költőiség problémái a 18-19. században. Budapest: L'Harmattan, 2003, 7-10. p. (társszerző: Vaderna Gábor).
 • Előszó. In Az értelmezés szükségessége: Tanulmányok Kertész Imréről. Budapest: L'Harmattan, 2003, 9-13. p (társszerző: Scheibner Tamás).

Working papers

 • Politics of Time: Questions of Political Conceptualisation of History. In Márton Szabó - Zoltán Gábor Szűcs: Discourse and Politics: Two essays in Political Discourse Studies. Műhelytanulmányok. Digitális Archívum. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet. 2006. 4. 14-25. p.