Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport
  • Kéri László és Szabó Andrea által szerkesztett kötetben (Elszalasztott esélyek. Parlamenti vitanapok, 1990-2005. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet. 33-59.) megjelent Pál Gábor tanulmánya, amely a "Vita a cigányságról és a jövőről. A vita mint hermeneutikai probléma" címet viseli.
  • Az MTA PTI Working Papers Series című on-line kiadványának negyedik számában (2006/2.) megjelent Szabó Márton "Publicistic Political Science in Hungary in the 1990s" és Szűcs Zoltán Gábor "Politics of Time: Questions of Political Conceptualisation of History" című írása. A szöveg hozzáférhető az Intézet honlapján.
  • A dán Distinktion című folyóirat 2006. évi 12. számában jelent meg Szabó Márton tanulmánya, a "Politics versus the Political: Interpreting 'das Politische' in Carl Schmitt".
  • A Médiakutató című médiaelméleti folyóirat 2005. évi 1. (tavaszi) számában jelent meg Gyulai Attila "Esetleges bizonyosságok. Recenzió Szabó Márton könyvéről" című írása.
  • A 2000 című folyóirat 2005. évi 1. számában (44-53. p.) jelent meg Szűcs Zoltán Gábor "A közjogi folytonosság házában. A nemzeti történelem Antall József felfogásában" című tanulmánya.
  • A Politikatudományi Szemle 2004. évi 4. számában (135-170. p.) jelent meg (2005. márciusban) egy tematikus összeállítás "Diskurzuselemzések" címmel. Ebben a European Political Science (EPS) 2002. évi 1. számában közölt teljes összeállítást adjuk közre Szabó Márton bevezetésével (Szimpozion a politikai diskurzuselemzésről). A fordításokat Szabó Márton és Szegedi Péter készítette. Az összeállítás a szerkesztőségi előszón és zárszón kívül tartalmazza Terrell Carver (Diskurzuselmélet és a nyelvi fordulat), Jacob Torfing (Diskurzuselemzés és a Laclau-Mouffe-féle posztstrukturalizmus), Véronique Mottier (Diskurzuselemzés és az identitás/különbözőség politikája) és Maarten Hajer (Diskurzuselemzés és a szakpolitikák vizsgálata) tanulmányait.