Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

CV

Personal data

Name: János Vencel Téglás
Date of Birth: December 27, 1970.
Place of Birth: Budapest, Hungary
Citizenship: Hungarian
E-mail: teglas.j@freemail.hu

Present position and employement history

Academic honors and awards

 • 1997: 2nd place at the XXIIIth. OTDK (National Scientific Student Circle Conference)  Communication section, Lecture title: "Virtuális valóság. A tapasztalás új módjai és formái", "Virtual reality: New ways and forms of perception". Co-author: Adrienn Galambos.

Education

 • 1992 - 1997, MA in Sociology, University of Miskolc, Faculty of Arts
 • 1992 - 1997, MA in Political Science, University of Miskolc, Faculty of Arts

Language skills

 • Hungarian: native
 • English: fluent

Teaching experience

 • 1997 to present, UNIVERSITY OF MISKOLC, Faculty of Arts, Department of Sociology; Courses taught: History of sociology, sociological theories (contemporary thinking in social theory), sociology of science, sociology of knowledge
 • 2001 to present, UNIVERSITY OF SZEGED, Faculty of Law, Department of Philosophy of Law and Sociology of Law; Courses taught: Sociological theory

Research specialization

 • Discourse theory
 • Sociology of science
 • Sociological theory

Rersearch association & cooperation

 • 2005 to present, member of the Hungarian Political Science Association (HPSA) http://www.mptt.hu
 • to present, member of the Hungarian Sociological Association (HSA) http://www.szociologia.hu/

 

Publications

Chapters in books

 • Világok számossága: A tudomány diszkurzív természetéről. [Multiple worlds: About the discoursive nature of science.] In Szabó Márton (ed.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000. 222-238. p.

Scholary articles

 • Istóczy Győző és a politikai antiszemitizmus nyelvezete a XIX. század végén Magyarországon. [Istóczy Győző and language of political antisemitism in the late 19th century in Hungary.] Zoón Politikon, 1997/1-2. 44-47. p.
 • A vegyes modell kísérlete. (Vitaindító a politológia oktatásról). [The test of the mixed model. (A keynote about political sience education.)] Zoón Politikon, 1995/2. 10-12. p.

Reviews

 • Jon Elster: A társadalom fogaskerekei. [Jon Elster: Nuts and bolts for the social sciences. - review] Elméleti Szociológia, 1995/1. 45-47. p.
 • Mediokrácia versus meritokrácia. (Kritikai reflexió Pokol Béla "Médiahatalom" címmel összegyűjtött cikkeire és tanulmányaira). [Mediocracy versus meritocracy: Critical reflexions on Béla Pokol's articles and papers collected in "Media power".]
 •  ITT. Az Észak- Magyarországi Gazdaság - Kultúra - Tudomány melléklete, 1997/3. 3-5. p.