Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

Téglás János VencelBudapesten születtem 1970-ben. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában érettségiztem. A társadalomtudomány iránti érdeklődésem is hamar kialakult, 16 évesen olvastam Weber Protestáns etikáját, forgattam a társadalomtudományi folyóiratokat, filozófiát olvastam. 1992-ben kerültem be a Miskolci Egyetemen akkor induló szociológia szakra, egy év múlva a politológiára. Az előbbit kitüntetéssel, az utóbbit kiváló minősítéssel végeztem el. Két országos TDK-n vettem részt, a második alkalommal szereztem - szerzőtársammal együtt - egy második helyezést kommunikáció szekcióban. A Miskolci Egyetem BTK Szociológia Tanszékén 1997 őszétől tanársegéd vagyok. Eddig tudás- és tudományszociológiát, szociológiatörténetet és szociológiaelméletet tanítottam különböző speciálkollégiumok mellett. 2001 óta Szegeden is tanítok, szociológiaelméletet. Jelenleg disszertációmat írom a tudásszociológia, az antropológia és tudományszociológia határterületén, egy esettanulmány lesz a tudományos-ökológiai tevékenység köréből. A doktori szigorlatot már letettem, summa cum laude minősítéssel.


CV

Személyes adatok

Név: Téglás János Vencel
Születési idő: 1970. december 27.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
e-mail: teglas.j@freemail.hu

Pozíciók, állások

 • 1997 őszétől jelenleg is Miskolci Egyetem BTK Szociológia Tanszék, tanársegéd

Díjak, elismerések

 • 1997: második hely a XXIII. OTDK-n a kommunikáció szekcióban, téma: "Virtuális valóság. A tapasztalás új módjai és formái", szerzőtárs: Galambos Adrienn

Tanulmányok

 • 1997-től: ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ doktorandusza, témavezető: Némedi Dénes
 • 1993-1998: Miskolci Egyetem filozófia szak (kiváló minősítéssel végezve)
 • 1992-1997: Miskolci Egyetem szociológia szak (kitüntetéssel végezve)
 • 1985-1989: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola

Nyelvtudás

 • Angol középfok

Oktatási tevékenység

 • 2001-től és jelenleg is: Szegedi Egyetem Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék, szociológiaelmélet
 • 1997-től és jelenleg is: Miskolci Egyetem BTK Szociológia Tanszék, tudás- és tudományszociológia, szociológiatörténet és elmélet, különböző speciálkollégiumok mellett

Kutatási specializáció

 • diskurzuselmélet
 • tudományszociológia
 • szociológiaelmélet

Kutatási támogatás & kutatási együttműködés

 • 1999-2001: Ifjúsági OTKA [Országos Tudományos Kutatási Alapprogram] kutatás, projekt: A diszkurzív politikaelemzés és az "actor-network elmélet"

Szakmai szervezeti tagság & szakmai-közéleti tevékenység

 • 2005: a Magyar Politikatudományi Társaság Diskurzuselméleti Szakosztályának tagja
 • a Magyar Szociológiai Társaság tagja

 

Publikációk

Könyvfejezetek

 • Világok számossága: A tudomány diszkurzív természetéről In Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000. 222-238. p.

Cikkek, rövid írások

 • A vegyes modell kísérlete. (Vitaindító a politológia oktatásról). Zoón Politikon, 1995/2. 10-12. p.
 • Istóczy Győző és a politikai antiszemitizmus nyelvezete a XIX. század végén Magyarországon. Zoón Politikon, 1997/1-2. 44-47. p.

Recenziók

 • Jon Elster: A társadalom fogaskerekei. Elméleti Szociológia, 1995/1. 45-47. p.
 • Mediokrácia versus meritokrácia. (Kritikai reflexió Pokol Béla "Médiahatalom" címmel összegyűjtött cikkeire és tanulmányaira). ITT. Az Észak- Magyarországi Gazdaság - Kultúra - Tudomány melléklete, 1997/3. 3-5. p.

Konferencia-előadás

 • Előadás az 1997. május 9-10-én megrendezett III. Országos Politológus Vándorgyűlésen. Az előadás címe A demokrácia lehetőségei az információs társadalomban.