Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

Szabó MártonEgy kis faluban születtem a múlt század közepén, és ott éltem 18 éves koromig. Szüleim gazdálkodó parasztemberek voltak, engem azonban már a nagyvárosok forgataga meg a tudomány titkai vonzottak, és tanítani szerettem volna. Egyetemi tanulmányaimat Budapesten végeztem. Életem egyik nagy ajándéka végül is az lett, amitől annak idején sokat szenvedtem; módom volt megtapasztalni az egy anyanyelvű emberek különböző gondolkodásmódját és kultúráját, no meg persze a történelmi idők nagy változásait. Régóta tudom, hogy több társadalmi valóság lakója voltam s vagyok. Talán ezért is foglalkozom diskurzuselemzéssel; nem hiszek az úgynevezett egyetemes és végérvényes társadalommagyarázatokban. A kelet-európai rendszerváltozás számomra a politikatudománnyal való szabad fog-lakozás lehetőségét jelentette. Örültem, hogy ötvenévesen újra kezdhetem az életem, szabadon kutathatom és taníthatom azt, ami mindig is érdekelt: a közéleti tudás rejtélyes, bár nyilvános világát.

A politika nyelvi valóságával a 90-es évek elején kezdtem el foglakozni: 1994-től több éven át "Politikai szemantika" címmel kurzusokat vezettem politológushallgatóknak a Miskolci Egyetemen. Ebből nőtt ki a Politikai tudáselméletek című könyvem és a hozzá kapcsolódó fordításkötet, a Szövegváltozatok a politikára. A diszkurzív politikatudomány kutatása és művelése felé a kilencvenes évek második felében fordultam. Ekkorra vált világossá számomra, hogy a filozófiában és társadalomtudományokban lejátszódott nyelvi és értelmezési fordulat nem kerülheti el a politikatudományt sem. Ezeknek a kutatásoknak az összefoglalása A diszkurzív politikatudomány alapjai című könyvem (2003). Bár a politológiában nem ez a "mainstream", nyilvánvaló, hogy a politika posztmodern szemléletű értelmezése nagy innovatív erővel rendelkezik, hogy lehetséges a diszkurzív politológia. Magyarországon is sokan gondolják már ezt, főleg azok, akiket nem vonz az aktivista és a modernista politológia. Nagy öröm számomra, hogy együtt dolgozhatok ezekkel a kedves és okos emberekkel. Szabad időmben szívesen hallgatok zenét, gyakran megyek moziba, színházba, szeretem a budapesti fürdőket, szoktam úszni és szaunázni, pár év óta jógázom is. Van egy falusi házam az Ipoly folyócska partján, a szabadidőm egy részét ott töltöm. Kertészkedem, dolgozok az asztalosműhelyemben, horgászok, gombászok és sokat sétálok a közeli nemzeti park gyönyörű rétjein.

CV

Személyes adatok

Név: Szabó Márton
Születési idő: 1942. október 27.
Születési hely: Novaj
Állampolgárság: magyar
E-mail: szabo@mtapti.hu

Pozíciók, állások

 • 2008-tól és jelenleg is: professzor (egyetemi tanár)
  Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
  Politikatudományi Intézet
  3515 Miskolc - Egyetemváros
  Telefon/fax: (06-46) 565-232
  http://bolcsesz.uni-miskolc.hu
 • 1989-től és jelenleg is: a Politika Elméletek Kutatócsoport vezetője
  Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet
  Országház út 30. 1014 Budapest, Hungary
  Postai cím: 1399 Budapest, Pf. 694/115, Hungary
  Telefon: (361) 375-9011/196
  Fax: (361) 224-6721
  www.mtapti.hu
 • 2000-től és jelenleg is: professzor (egyetemei tanár)
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  Politikatudományi Intézete
  Egyetem tér 1-3. 1051 Budapest, Hungary.
  Telefon/fax: (361) 411-653, 411-6500/2755,3062
  www.ajk.elte.hu
 • 2005-től és jelenleg is: kutatási igazgató
  Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport
  Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet
  Országház út 30. 1014 Budapest, Hungary
  Postai cím: 1399 Budapest, Pf. 694/115, Hungary
  Telefon: (361) 375-9011/196
  Fax: (361) 224-6721
  www.mtapti.hu/pdk

Tudományos címek, elismerések

 • 2000-2003: Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Oktatási Minisztérium, Budapest
 • 1999: a politikatudomány habilitált doktora. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • 1983: a filozófiai tudományok kandidátusa. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
 • 1971: a filozófiai tudományok egyetemi doktora, Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófiai Tanszék, Budapest

Tanulmányok

 • 1976-1979: ösztöndíjas aspiráns, Magyar Tudományos Akadémia (Disszertáció: "Munka és morál: A munkához való erkölcsi viszony funkciójának történeti változás")1978: Etika Tanszék, Humboldt Universität zu Berlin (kutatási ösztöndíj)
 • 1969-1971: Egyetemi tanulmányok: Filozófia Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • 1962-1967: Egyetemi tanulmányok: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • 1962-1967: Egyetemi tanulmányok: Népművelési Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Nyelvtudás

 • angol
 • német
 • orosz: olvasás és kevés beszéd

Munkahelyek

 • 1989-től és jelenleg is: Politikatudományi Intézet, Magyar Tudományos Akadémia (tudományos tanácsadó 1999-től és jelenleg is, a Politika Elméletek Kutatócsoport vezetője 1992-től és jelenleg is)
 • 1998-től és jelenleg is: Politikatudományi Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (egyetemi docens 1998-1999, egyetemi tanár 2000-től és jelenleg is)
 • 1993-1997: Politikatudományi Tanszék, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (egyetemi docens)
 • 1984-1988: Munkaügyi Kutatóintézet, Munkaügyi Minisztérium, Budapest (tudományos főmunkatárs és kutatási csoportvezető)
 • 1971-1983: Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza (főiskolai tanársegéd 1971-1979, főiskolai docens 1980-1983)
 • 1969-1970: Járási Tanács, Fehérgyarmat (előadó)
 • 1967-1968: Járási Művelődési Központ, Fehérgyarmat (igazgató)
 • 1962-1967: Eötvös Loránd Tudomány Egyetem (egyetemi hallgató)
 • 1961: Községi Tanács, Egerszólát (titkár)

Oktatási tevékenység

 • 2001-től és jelenleg is: Politikatudományi Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, PhD-képzés, oktatott tantárgy: politikai diskurzuselméletek
 • 1998-től és jelenleg is: Politikatudományi Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, oktatott tantárgy: politikai tudáselméletek
 • 1993-1997: Politikatudományi Tanszék, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, oktatott tantárgy: politikai szemantika
 • 1984-1985: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Kar, Budapest, oktatott tantárgy: filozófia
 • 1971-1982: Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, oktatott tantárgy: filozófia, szociológia, etika

Kutatási specializáció

 • Diszkurzív elméletek, diszkurzív politikatudomány
 • Diszkurzív politika Magyarországon
 • Politikai tudáselméletek: politikai szemantika, szimbolizmus, kommunikáció, retorika
 • Politikai szemantika a rendszerváltó Magyarországon
 • Ideológiaelméletek: ideológiák a szocialista Magyarországon

Kutatási támogatás & kutatási együttműködés

 • 2005-2006: OTKA [Országos Tudományos Kutatási Alapprogram], projekt: A politikai párt diszkurzív valósága - a Fidesz-MPSZ elemzése (kutatásvezető)
 • 2001-2004: OTKA [Országos Tudományos Kutatási Alapprogram], projekt: A diszkurzív politikatudomány alapjai (kutatásvezető)
 • 1998-2000: OTKA [Országos Tudományos Kutatási Alapprogram], projekt: A politika diszkurzív értelmezése (kutatásvezető)
 • 1999-2000: Österreichische Ost- und Südosteuropa Institut, Wien, projekt: Social science and scientist in the transformation in East-Central Europe (együttműködés, kutatásvezető: Andreas Pribersky)
 • 1998-1999: AKP [Akadémiai Kutatási Pályázat] Magyar Tudományos Akadémia, projekt: A diszkurzív politikatudomány teoretikus alapjai (kutatásvezető)
 • 1995-1997: OTKA [Országos Tudományos Kutatási Alapprogram], projekt: A metaforikus politika (kutatásvezető)
 • 1993-1995: Department of Sociology and Philosophy, Freie Universität zu Berlin, projekt: Public conflict discourses and symbolic institutionalization: Comparative perspectives for post socialist societies (együttműködés, kutatásvezető: Kristina Mänicke)

Szakmai szervezeti tagság & szakmai-közéleti tevékenység

 • 2006-tól és jelenleg is: a Finn Politikatudományi Társaság folyóiratának, az angol nyelvű Redescriptions szerkesztő bizottságának (Editorial Board) tagja
 • 2003-től és jelenleg is: társszerkesztője a "Posztmodern politológiák" című könyvsorozatnak a L'Harmattan Kiadónál (Budapest)
 • 2003-től és jelenleg is: a Médiakutató című médiaelméleti folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • 2000-től és jelenleg is: a Magyar Politikatudományi Társaság (HPSA) Elnökségének választott tagja
 • 1999-től és jelenleg is: a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Bizottságának választott tagja
 • 1995-től és jelenleg is: a Politikatudományi Szemle című akadémiai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • 1992-1994: alapítója és társzerkesztője a Politikatudományi Szemle című akadémiai folyóiratnak
 • 1998-2001: választott tagja OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogram) Társadalomtudományi Kollégiumának és a Politikatudományi Zsűrinek
 • 1990-1991: társszerkesztője a Társadalomtudományi Közlemények című folyóiratnak
 • 1988-1990: választott titkára a Magyar Filozófiai Társaság Etikai és Társadalomelméleti Szakosztályának
 • 1981-1986: a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Filozófiai Oktatási Bizottságának tagja

 

Publikációk

Könyvek, monográfiák

 • Politikai idegen. A politika diszkurzív szereplőinek elméleti értelmezése. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 236. p.
 • A diszkurzív politikatudomány alapjai: Elméletek és elemzések. Budapest: L'Harmattan, 2003. 309 p.
  E-book: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b170/index.html
 • Politikai tudáselméletek Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikáról. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1998. 241 p.
 • Diszkurzív térben: Tanulmányok a politika nyelvéről és a politikai tudásról. Budapest: Scientia Humana, 1998. 388 p.
 • Munka és morál: A munkához való erkölcsi viszony funkciójának és értelmezésének történelmi változása. Budapest: Művelődési Minisztérium, 1981, 168 p. (A filozófia időszerű kérdései, 50.)

Szerkesztett könyvek

 • Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. (szerkesztés) Budapest: L'Harmatttan Kiadó, 2006. 277.p.
 • Beszélő politika: A diszkurzív politika teoretikus környezete. (szerkesztés, válogatás) Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000. 240 p.
 • Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. (társszerkesztés és válogatás) Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 565 p. [fordítások]
 • Az ellenség neve. (szerkesztés, válogatás) Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1998. 136 p. [fordítások]
 • Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. (szerkesztés, válogatás) Budapest: Scientia Humana, 1997. 344 p.
 • Tükör által homályosan: Tanulmányok az ideológiáról. (társszerkesztés) Budapest: MTA Társadalomtudományi Intézete, 1990. 200 p.
 • Vélemények - ellenvélemények erkölcsi kérdésekről. (szerkesztés, válogatás) Budapest: Kossuth, 1987. 402 p.
 • Erkölcs - eszmény és valóság. (szerkesztés, válogatás ), Budapest. Kossuth, 1985. 316 p.

Könyvfejezetek

 • Pszichológia, politológia, kommunikáció. In Lányi Gusztáv et al: Politikai pszichológia. A politikai pszichológia szemléleti sajátosságairól (Vitakötet) 253-265. p. Budapest: Jószöveg Műhelykiadó, 2005
 • A politikai fogalmának elmélyítése: Carl Schmitt partizánelméletéről. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Budapest: Gondolat, 2004. 181-196. p.
 • A politikai vita tudományos státusza. In Pesti Sándor - Szabó Máté (szerk.): "Jöjj el szabadság". Budapest: Rejtjel, 2003. 547-562. p.
 • Az összehasonlító politikai fogalomtörténet-írás lehetőségei. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest: L'Harmattan - Atelier, 2002. 159-172. p.
 • Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években. In Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 2002. 73-86. p.
 • Politika versus politikai: Carl Schmitt "das Politische" fogalma. In Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politika teoretikus környezete. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000. 24-50. p.
 • A közjó diskurzusai. Elméleti kérdések és a magyar politika az 1990-es években. In Sárközy Erika (szerk.): Rendszerváltás és kommunikáció. Budapest: Osiris-Erasmus. 1999. 11-20. p.
 • Vázlat a politikai tudáselméletekről. In A. Gergely András - Bayer József - Kulcsár Kálmán (szerk.): A politikatudomány arcai. Tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999. 491-512. p.
 • Politikai fogalmak történeti metszetben. In Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1997. 83-103. p.
 • Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről. In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. Budapest: Scientia Humana, 1997. 13-48. p.
 • Die Semantik des Systemwechsels. In Krisztina Mänicke-Gyöngyösi (hrsg.): Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identität: Institutionenbildung und symbolische Politik In Ostmitteleuropa. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien: Peter Lang Verlag, 1996. 57-70. p.
 • A politikai szemantika lehetőségei: A társadalomtudományok nyelvi-konstrukciós fordulata és a politológia. In Balogh István (szerk.): Törésvonalak és értékválasztások. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 1994. 525-546. p.
 • Az ideológia paradoxona. In Szabó Márton - Bayer József (szerk.): Tükör által homályosan: Tanulmányok az ideológiáról. Budapest: MTA Társadalomtudományi Intézete, 1990. 58-101. p.

Tanulmányok

 • Politics versus the Political. In The Political Science Reviewer. (megjelenés alatt)
 • A társadalom mint beszélgetés. Hans-Georg Gadamer hermeneutikájáról. Holmi, Vol. 15. No. 5. 2003. május, 652-665. p.
 • Diskurzuselemzés és politikatudomány. Politikatudományi Szemle, Vol. 12. No. 3. 2003. 41-58. p.
 • A politikai fogalmának elmélyítése. Carl Schmitt partizánelméletéről. Világosság, Vol. 44. No. 7-8. 2003. július-augusztus, 67-78. p.
 • A szövegközpontú társadalomtudomány. Szociológiai Figyelő, Vol. 6. No. 1-2. 2002. április, 77-104. p.
 • A politikatudomány határai. Politikatudományi Szemle, Vol. 10. No. 1-2. 2001. 251-267. p.
 • A láthatatlan ellenség. Kritika, No. 12. 2001. december, 8-12. p.
 • Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években. Politikatudományi Szemle, Vol. 8. No. 4. 1999. 81-93. p.
 • Lehetséges-e diszkurzív politológia? Politikatudományi Szemle, Vol. 6. No. 4. 1997. 101-115. p.
 • Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről. Politikatudományi Szemle, Vol. 5. No. 4. 1996. 101-132. p.
 • A metaforikus politika. Politikatudományi Szemle, Vol. 3. No. 3. 1994. 91-111. p.
 • A rendszerváltozás szemantikája. Politikatudományi Szemle, Vol. 2. No. 4. 1993. 167-181. p.
 • "Szocialiszticseszkaja" refeudalizácija. Vengerszkij Meridian, No. 1. 1991. 51-68. p.

Recenziók

 • Politológia, pszichológia, kommunikáció. [Lányi Gusztáv: "Lélektan és politika", valamint "Rendszerváltás és politikai pszichológia" című könyveiről.] Politikatudományi Szemle, Vol. 11. No. 1-2. 2002. 319-330. p.
 • A magyar demokratikus ellenzék húsz éve. [Csizmadia Ervin: "A magyar demokratikus ellenzék, 1968-1988" című könyvéről.] Politikatudományi Szemle, Vol. 4. No. 3. 1995. 157-165. p.
 • "Szubjektum nélküli történelem?" [Balogh István: "Szubjektum nélküli történelem?" című könyvéről.] Társadalmi Szemle, 1988. 4. sz. 89-92. p.
 • A mindennapok tisztelete. [Ancsel Éva: "Éthosz és történelem" című könyvéről.] Társadalmi Szemle, 1984. 11. sz. 102-105. p.
 • A nevelés filozófiai megalapozása felé. [Mihály Ottó: "Nevelésfilozófia és pedagógia célelmélet" című könyvéről.] Szabolcs-Szatmári Szemle, 1977. 5. sz. 604-609. p.
 • Egy filozófiatörténet margójára. [Lendvai Ferenc - Nyíri Kristóf: "A filozófia rövid története" című könyvéről.] Szabolcs-Szatmári Szemle, 1974. 4-5. sz. 126-128. p.
 • A marxi történetfilozófiai rendszer kezdetéről. [Ágh Attila: "Az őstörténet aktualitása" című könyvéről.] Magyar Filozófiai Szemle, 1974. 4-5. sz. 673-675. p.

Working Papers

 • Publicistic Political Science in Hungary in the 1990s. In Discourse and Politics. Two Essays in Political Discourse Studies. Working Papers (4) 2006/2. Published by the Political Science Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 4-13. pp. http://www.mtapti.hu/
 • Politikai kultúra a mindennapokban: A diszkurzív értelmezés lehetőségei. In Politikatudományi Füzetek VI. 21 p. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 1997.
 • An Essay on the Discursive Interpretation of Politics. In Working Papers of Political Science, No. 16. 33 p. Budapest: Institute of Political Sciences of Hungarian Academy of Sciences, 1997.
 • A rendi "szocializmus". In Kovách Imre (szerk.): Rendiség és polgárosodás. Előadások a polgárosodásról. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, 1991. 27-36. p.

Előszó, bevezetés

 • Egy politikai párt diszkurzív valósága. Előszó. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. 7-10 p
 • Szimpozion a politikai diskurzuselemzésről. Politikatudományi Szemle, Vol. 13. No. 4. 2004.
 • Beszélő politika - diszkurzív politológiai In Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politika teoretikus környezete. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000. 5-9. p.
 • Előszó (társszerző). In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 7-8. p.
 • Az ellenség neve. In Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1998. 7-11. p.
 • Előszó. In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. Budapest: Scientia Humana, 1997. 7-9. p.

Fordítások

 • Herfried Münkler: Háborúban vagyunk? Terroristák, partizánok és a háború új formái. Politikatudományi Szemle, Vol. 12. No. 3. 2004. 59-69. p. [Sind wir im Krieg? Über Terrorismus, Partisanen und die neue Formen des Krieges. Politische Vierteljahresschrift, 2001/4: 581-589. p.]
 • Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. [Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe. In Reinhart Koselleck: Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1979. 65-104. p.] In Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. Budapest: Atlantisz, 2003. 241-298. p.
 • Paul Ricoeur: A szöveg mint modell: a hermeneutikai megértés. [Der Text als Modell: Hermeneutische Verstehen. In Hans-Georg Gadamer - Gottfried Boehm (hrsgs.): Die Hermeneutik und Wissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1978. 83-117. p.] Szociológiai Figyelő, Vol. 6. No. 1-2. 2002. április, 60-76. p.
 • Walther Dieckmann: A politikai szavak tartalma. [Probleme des Wortinhalts. In Walther Dieckmann: Sprache in der Politik, IV. fejezet. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1969. 58-80. p.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 28-52. p.
 • Walther Dieckmann: A politikai kommunikáció stílusai. [Sprachstile in der politischen Kommunikation. In Walther Dieckmann: Sprache in der Politik, V. fejezet. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1969. 81-111. p.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 79-113. p.
 • Josef Kopperschmidt: Kell-e a szavakról vitatkozni? Történeti és rendszertani megjegyzések a politikai nyelvről. [Soll man um Worte streiten? Historische und systematische Anmerkungen zur politische Sprache. In Frank Liedtke - Martin Wengeler - Karin Böke (hrsgs.): Begriffe Besetzen: Strategien des Sprachgebrauchs in der Politik. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1991. 70-89. p.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 114-130. p.
 • Rozann Rothman: Politikai szimbolizmus. [Political symbolism. In Samuel Long (ed.): The Handbook of Political Behavior. Vol. 2. New York - London: Plenum Press, 1981. 285-328. p.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 133-178. p.
 • Susan Gal: Bartók Béla temetése: Európa-kép a magyar politikai retorikában. [Bartok's funeral: representations of Europe in Hungarian political rhetoric. American Ethnologist, 1991, Vol. 18, No. 3. (August), 440-458. p.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 259-286. p.
 • Gerard A. Hauser: Civil társadalom és nyilvánosság. [Civil society and the principle of the public sphere. Philosophy and Rhetoric, Vol. 31, No. 1, 1998, 19-40. p.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 478-499. p.
 • Samuel Weber: A döntés mint kivételes eset: Walter Benjamin és Carl Schmitt. [Taking Exception to Decision: Walter Benjamin and Carl Schmitt. Diacritics , Vol. 22, No. 3-4, fall-winter 1992.] Világosság, 1999. 12. 23-36. p.
 • Reinhart Koselleck: Ellenségfogalmak. [Feindbegriffe. In Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Jahrbuch. Göttingen: Wallstein Verlag, 1994. 83-90. p.] In Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1998. 12-23. p.
 • Carl Schmitt: A háború és az ellenségfogalmak értelmezése. [Über das Verhältnisse der Begriffe Krieg und Feind. In Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen. 2. Corollarium. Berlin: Duncker & Humblot Verlag, 1963. 102-111. p.] In Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1998. 24-38. p.
 • George Schwab: Enemy vagy Foe: a modern politika konfliktusa. [Enemy or foe: A conflict of modern politics. Telos, 1987, Summer, No. 72. Special Issue. 194-201. p.] In Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1998. 39-55. p.
 • Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. [Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe. In Reinhart Koselleck: Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1979. 65-104. p.] Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1997. 104 p.
 • Helmuth Schelsky: A nyelvi uralom. [Herrschaft durch Sprache. In Helmuth Schelsky: Der Selbständige und betreute Mensch. Frankfurt am Main - Berlin - Wien: Verlag Ullstein GmbH, 1985. 116-120. p.] Elméleti Szociológia, 1995. 2. 3-4. p.