Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

Palonen, EmiliaFinnországban születtem és nőttem fel, de egyetemi tanulmányaimat Angliában végeztem, először Londonban, majd Essexben. Diskurzuselmélettel és az európai, elsősorban magyar politikai diskurzusok kutatásával foglalkozom. Várhatóan 2005 szeptemberében fejezem be PhD-értekezésem, amelynek tárgya a posztkommunista politika Budapesten. Ebben a munkában a város történeti reprezentációit, vagy másként szólva az idővel kapcsolatos politikát, diskurzusokat és vitákat vizsgálom, ahogy azok például az építészetben is megnyilvánulnak. Tanítok az essexi egyetemen: a 2002/03-as és a 2003/04-es tanévben az európai politikáról tartottam bevezető kurzusokat. Néhányszor a jyväskyläi egyetemen is tartottam előadást, ahol beiratkozott politológus PhD-hallgató vagyok. Munkám során igyekszem összekapcsolni a cambridge-i elméletet, főként Skinner fogalomtörténetét az essexi diskurzuselmélettel, amelyet Laclau dolgozott ki. Vagyis két kérdés kapcsolatát vizsgálom: egyrészt "hogyan lehet cselekedni szavakkal", másrészt miként strukturálódik a világ mint nyelv. Különösen érdekel a nyelvi reprezentációkon túli valóság: a vizuális jelenségek, a szimbólumok, a városi építészet világa, mert itt a cselekvés szimbólumok, terek, képek révén megy végbe, amelyek ugyanakkor úgy strukturálódnak, mint a nyelv. Másik nagy érdeklődési területem a politika, a politikaelmélet és retorika viszonya. 1997 óta élek Angliában (Londonban és Colchesterben). Budapestre 1999 óta járok rendszeresen, és a budapesti Diskurzuskutató Központ munkájába 2004 végén kapcsolódtam be. 2005 elejétől hat hónapot töltök el Bécsben és Budapesten mint "Körber Junior Fellow History and Memory in Europe", az IWM-nél. Finnül, angolul, franciául beszélek, és lassacskán magyarul is. Van még egy inkább passzívnak mondható svéd-, német- és spanyoltudásom. Sajnos időm tekintélyes részét ingázással töltöm, főleg a munkám miatt, de azért is, mert a családomat és barátaimat látogatom a különféle angliai, magyarországi és finnországi városokban. Időm többi részét a munka, a barátaimmal és kollégáimmal folytatott viták, a politizálás, és persze kedvenc hobbijaim töltik ki, mint a mozi, a fényképezés, a focinézés, vagy ha ráérek, előszeretettel űzöm az északi havas sportokat, és nagyon szeretek kézimunkázni is.

CV

Személyes adatok

Név: Emilia Palonen
Születési idő: 1977. április 4.
Születési hely: Kuopio, Finnország
Állampolgárság: finn
E-mail: epalonen@yahoo.com

Tanulmányok

 • 2001-től (jelenleg is) PhD-ösztöndíjas az Ideology and Discourse Analysis programban az Essex Egyetem (University of Essex) Politológia tanszékén (Department of Government), témavezetők: Dr. Aletta J. Norval és Dr. Sarah Birch
 • 2000-2001: MA-fokozat az Ideology and Discourse Analysis programban az Essex Egyetem (University of Essex) Politológia tanszékén (Department of Government), témavezetők: Dr. Aletta J. Norval és Dr. Jason Glynos
 • 1997-2000: BA-fokozat a Contemporary East European Studies tárgyban - University of London, University College London (UCL), School of Slavonic and East European Studies (SSEES), téma: " Budapesti utcanevek és szobrok politikája" (Politics of the Street Names and Statues of Budapest), témavezető: Schöpflin György professzor
 • 1993-1997: Ressun Lukio, Helsinki

Nyelvtudás

 • angol
 • finn
 • francia
 • magyar
 • német
 • svéd
 • spanyol

Oktatási tevékenység

 • 2002-2004: University of Essex, o ktatott tárgy: "Bevezetés az európai politikába", (jelenleg is), ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet

Kutatási specializáció

 • diskurzuselmélet
 • a városi terek mint politikai diskurzusok

Kutatási támogatás & kutatási együttműködés

 • 2004: Körber Junior Fellowship 'History and Memory in Europe', for the IWM, Vienna
 • 2004: Suomen Kulttuurirahasto, Finn Kulturális Alapítvány, Reserach Scholarship
 • 2002: Oskar Öflund Foundation scholarship
 • 2002: Socrates Erasmus Exchange: Budapest University of Economics and Public Administration, Spring, Supervisor: professor Attila Ágh
 • 2001: Economic and Social Research Council, UK, Fees-Only Research Studentship 2001-2004

Szakmai szervezeti tagság & szakmai-közéleti tevékenység

 • 2005-től a Magyar Politikatudományi Társaság Diskurzuselméleti Szakosztályának tagja
 • 2005-től a Magyar Politikatudományi Társaság tagja
 • 2002-től a Brit Politikatudományi Társaság tagja (PSA UK)
 • 2001-től a Finn Politikatudományi Társaság tagja (Finnish PSA)
 • 2002-től az Association for Cultural Studies tagja

 

Publikációk

Könyvfejezetek

 • Canonisation and Recanonisation in Hungarian Street Names. In Dobos István - Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Kánon és kanonizáció: Tanulmányok az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Studies of the 5th International Congress of Hungarian Studies, Jyväskylä, Finland, 2001). Debrecen, Csokonai Kiadó, 2003.

Tanulmányok

Cikkek, rövid írások

 • Unkarilaiset hylkäsivät kansapolitiikan [Hungarians rejected nation politics], Turun Sanomat, 10.12.2004
 • Politicising the Immaterial Labour Camp, mute, Summer/Autumn 2004, with Steffen Böhm
 • Konsensus näkyy kadunnimissä [Consensus shows in the street names], Vieraskynä, Helsingin Sanomat, 30.7.2002. http://www.helsinginsanomat.fi/arkisto/juttu.asp?id=20020730PA1
 • Hallittu mielenosoittaminen kannattaa [Demonstrating can make sense], Mielipide, Helsingin Sanomat, 28.12.2002.

Recenziók

 • Stuart Elden, Mapping the Present: Heidegger, Foucault and the project of a spatial history (Continuum: London, 2001). The on-line Newsletter of the Post-Structuralism and Radical Politics Specialist Group, Spring 2003, http://homepages.gold.ac.uk/psrpsg/reviews/elden.html

Konferencia-előadások (egyebek)

 • 2004: Kaupunkikuvan muutoksen politiikkaa Budapestissa [Politics of the changing cityscape in Budapest], Kaupunkitutkimuksen päivät: valta ja politiikka [Conference for Urban Studies: power and politics, The Finnish Society of Housing and Planning] House of Sciences, Helsinki 27-28. 5. 2004
 • 2003: Rhetoric of Change on Trafalgar Square, or Taking Quentin Skinner to the Trafalgar Square of Ken Livingstone. Fourth Graduate Conference in Political Theory: Politics and Rhetoric , 9-11. 5. 2003, University of Essex
 • 2003: Politics and Memory in the City-Text of Budapest. Workshop on Politics and Memory, ECPR Joined Sessions, 28. 3. - 2. 4. 2003, Edinburgh
 • 2002: Collective and Individual Memories in the Postcommunist City-Text of Budapest. Crossroads in Cultural Studes, 4th International Conference, 29. 6. - 2. 7. 2002, Tampere
 • 2002: Postcommunist Histories in Budapest: The Cult of Great Men in Spring 2002. Contours of Legitimacy in Central Europe: New Approaches in Graduate Studies , 24-25. 5. 2002, European Studies Centre St. Anthony's College, Oxford
 • 2001: Politics of the Changing City-Text in Post-Communist Budapest. Politiikan tutkimuspäivät , [Finnish PSA annual conference] 10-11. 1. 2001, Jyväskylä
 • 2001: Canonisation and Recanonisation in Hungarian Street Names (with Nagy Marianna). 5 th International Congress of Hungarian Studies, 6-10. 8. 2001, Jyväskylä