Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

Pál Gábor1978. december 26-án születtem Budapesten. Gyermekkorom a játék és a mesék bűvölete mellett a lázadás jegyében telt. A nyarakat a Balaton partján, a hétvégi ház-Wartburg-Orion háromszög kijelölte, hamisítatlan kádári idillben töltöttem, ugyanakkor tisztán emlékszem arra napfényes délutánra - úgy hatéves lehettem -, amikor családom teljes elképedése közepette nagy magabiztossággal és mély meggyőződéssel kijelentettem az egyik magas rangú pártfunkcionáriusról, hogy hülye. Közéleti érdeklődésem tehát korán megmutatkozott, ám a kamaszkorba lépve merőben más dolgok kezdtek foglalkoztatni: főként a rockzene, a sport és a fantasy szerepjátékok világa. Miközben lelkesen látogattam a koncerteket, tekintélyes hanganyag-, magazin- és szabálykönyv-gyűjteményt halmoztam fel, továbbá úsztam, karatéztam és kosárlabdáztam, a Berzsenyi Dániel Gimnázium humán tagozatán az önkifejezés, az önmegvalósítás és az önpusztítás egyéb formáival ismerkedhettem meg. Az irodalommal és a történelemmel - hogy csak a két legfontosabbat említsem - különösen meghitt viszonyba keveredtem. Vonzalmam e két tárgy irányában az egyetemi felvételik első körének abszolút sikertelenségét követően sem csökkent: bár tinédzserként harcos emberi jogi ügyvéd, "tényfeltáró" újságíró, esetleg történész szerettem volna lenni, végül az ELTE ÁJTK politológus szakára kerültem pótjelentkezés útján. Kellemes meglepetésként ért, hogy az itt folyó képzés nem csupán institucionalista és/vagy objektivizáló, kvantifikáló jellegű diszciplínákra épül. A politika diszkurzív megközelítését találtam a legizgalmasabb, legtöbb lehetőséget rejtő és leginkább testhezálló elméleti irányvonalnak. Szakdolgozatomat ezen szemlélet elveit követve készítettem, és idevágó tudományos témában nyújtottam be pályázatom az ELTE ÁJTK Politikatudományi Doktori Iskolájába, ahol - a kedvező elbírálást követően - azóta is ösztöndíjas PhD-hallgatóként tanulok. Témavezetőm Szabó Márton, disszertációm koncepciója pedig a paradigmatikus alapjellemzők megtartása mellett is együtt alakul, együtt változik az engem érő hatásokkal. Korábban leginkább a politikai mítoszok, az összeesküvés-elméletek és az ellenségteremtés retorikai konstrukciói érdekeltek, jelenleg azonban nagyon valószínűleg tűnik, hogy a "gyűlöletbeszéd" fogalma körül kialakult hazai diskurzus elemzését fogom elvégezni. Szerencsére a diszkurzív politikatudomány művelése mellett is jut elég idő kedves szabadidős tevékenységeimre: tollasozásra, kirándulásra, a foci kispályás, asztali és képernyő előtt kiabálós változataira, olvasásra és társasági életre.

CV

Személyes adatok

Név: Pál Gábor
Születési idő: 1978. december 26.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
e-mail: gabbler@freemail.hu

Tanulmányok

 • 2002-től az ELTE ÁJTK Politikatudományi Doktori Iskola állami ösztöndíjas PhD-hallgatója
 • 1997-2002: ELTE ÁJTK Politikatudományi Intézet, politológus szak, a diploma minősítése: jeles
 • 1993-1997: Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest

Díjak, elismerések

 • 2003: első helyezés a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Politológia szekciójában a "Mitikus elemek a MIÉP retorikájában és politikai világképében" című pályamunka és a szóbeli forduló alapján
 • 2002: első helyezés az ELTE ÁJTK Politikatudományi Intézet Kari Tudományos Diákköri versenyén a "Mitikus elemek a MIÉP retorikájában és világképében" című pályamunka és a szóbeli forduló alapján
 • 1995: (megosztott) első helyezés a Budapesti Horváth Mihály Középiskolai Történelem versenyen "Nagy Lajos és kora" témában

Nyelvtudás

 • angol középfokú, C típusú állami nyelvvizsga
 • latin középfokú, B típusú állami nyelvvizsga
 • német olvasás
 • francia olvasás

Oktatási tevékenység

 • 2002-2005: ELTE ÁJTK Politikatudományi Intézet - oktatott tárgy: Politológia (szeminárium)
 • 2003-tól: ELTE ÁJTK Politikatudományi Intézet - oktatott tárgy: "Szövegváltozatok a politikára" (fakultatív szeminárium)
 • 2004 ősz: Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Szakkollégiuma - oktatott tárgy: "Beszélő politika: közösség, identitás, ellenség" (szeminárium)
 • 2004-től: ELTE ÁJTK Politikatudományi Intézet - oktatott tárgy: "Gyűlöletbeszéd, ellenségdiskurzus" (fakultatív előadások)
 • 2005. tavasz: Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomelméleti Szakkollégium - oktatott tárgy: "Diskurzuselmélet és politikatudomány" (kör)
 • 2005. ősz: PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék - oktatott tárgy: "Politikai szimbolizáció" (választható előadás)
 • 2006. ősz: ELTE ÁJTK Politikatudományi Intézet, BA-képzés - oktatott tárgy: "Ellenségképek a politikában" (alternatív szeminárium)
 • 2006. ősz: ELTE ÁJTK Politikatudományi Intézet, BA-képzés - oktatott tárgy: "A politika határai" (alternatív szeminárium)

Kutatási specializáció

 • diskurzuselmélet
 • gyűlöletbeszéd, ellenségdiskurzus
 • sport, könnyűzene, fantasy mint politikai diskurzusok

Szakmai szervezeti tagság & szakmai-közéleti tevékenység

 • 2005-től a Magyar Politikatudományi Társaság Diskurzuselméleti Szakosztályának tagja
 • 2005-től a Magyar Politikatudományi Társaság tagja
 • 2004-től a Politológus Védegylet tagja

 

Publikációk

Tanulmányok

 • Pál Gábor: (2006): Szövegváltozatok a Fideszre. Dr. Kende, A Viktor, és "a fiúk". In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. Budapest: L'Harmattan. 183-210.
 • Pál Gábor (2006): Egy metapolitikai diskurzus: "Fidesz-Magyarország" a Mozgó Világban. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. Budapest: L'Harmattan. 211-234. (Szűcs Zoltán Gáborral)
 • Pál Gábor (2006): Vita a cigányságról és a jövőről. A vita mint hermeneutikai probléma. In Kéri László - Szabó Andrea (szerk.): Elszalasztott esélyek. Parlamenti vitanapok, 1990-2005. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet. 33-59.
 • Pál Gábor (2006): Politikai diskurzus, populáris kultúra, South Park. www.kistangó.hu
 • Pál Gábor (2006): Futball és politika. A metaforizáció lehetőségei és korlátai. (Megjelenés alatt)

Recenziók

 • Pál Gábor: Politikai hermeneutika. Politikatudományi Szemle, 2004. 1-2. 337-348. p.