Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

Lóránd Zsófia1979-ben születettem Budapesten. Az Eötvös József Gimnáziumban érettségiztem 1998-ban, ahonnét az ELTE BTK magyar szakára felvételiztem. Jártam még angol, esztétika, összehasonlító irodalom és politikaelmélet szakra, felmerült a filozófia is, végül egy-két félév, és végezni fogok angol, összehasonlító irodalom és politikaelmélet szakokon. Politikaelmélet szakon az utolsó félévben kötelező szakmai gyakorlaton kell részt vennünk, amelyet én a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetében töltöttem a Politikai Elméletek Kutatócsoportnál, melynek vezetője Szabó Márton. A kapcsolatom az Intézettel a gyakorlat végeztével is megmaradt, és örömmel vettem részt az akkor induló Diszkurzív Műhely munkájában. Elsősorban az irodalomelméletek és a gender kritika alkalmazhatósága érdekel, mégpedig a politikai elemzés szempontjából. Az irodalomtudományban is a gender kritika jelenti számomra a "fő csapásirány"-t, szűkebb témaként pedig korábban az angol romantika gender recepciója, újabban pedig a kelet-európai női identitás és a nyugati feminista irányzatok viszonya. A gender kutatásokkal összhangban, de azoktól függetlenül is. Tagja vagyok, 2003 óta pedig elnöke az ELTE BTK magyar és összehasonlító irodalom szakjai körül szerveződő Dayka Gábor Társaságnak. A DGT adta ki a Huszonegy című folyóiratot 2000 és 2003 között, szervezett filmklubot és felolvasóesteket, valamint konferenciasorozatot, melyek anyaga a "Dayka Könyvek" sorozatban lát napvilágot a L'Harmattan Kiadónál. A Társaság legutóbbi konferenciájának, melynek címe "Laikus olvasás és populáris kultúra", az egyik fő szervezője voltam. Fontos számomra a sport, kiskoromtól egészen az utóbbi időkig táncoltam, először dzsesszbalettet, majd hét évig latin-amerikai és sztenderd táncokat. 2000-2001-ben elvégeztem a TF TI síoktatói iskoláját, azóta rendszeresen vezetek sítanfolyamokat.

CV

Személyes adatok

Név: Lóránd Zsófia
Születési idő: 1979. június 22.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
e-mail: lorandzs@freemail.hu

Tanulmányok

Posztgraduális képzések

 • 2006 - CEU Department of History, MA. (Téma: Önéletrajziság és a politikai ex-jugoszláv nőírók munkásságában)
 • 2006 - ELTE BTK Irodalomtudományi doktori iskola, Legújabbkori magyar irodalom program. (Téma: A feminizmus jelenléte a magyar és a(z) ex-/jugoszláv irodalmak történetében)
 • 2000-től: az ELTE BTK angol és esztétika szakos hallgatója
 • 1998-től: az ELTE BTK magyar, összehasonlító irodalomtörténet és politikaelmélet szakos hallgatója
 • 1994-1998: Eötvös József Gimnázium, Budapest

Ösztöndíjak

 • 2005 - 2006 Akademie Schloss Solitude ösztöndíja, Stuttgart

Nyelvtudás

 • angol felsőfok
 • német felsőfok
 • szerbhorvát, orosz, francia alap

Kutatási specializáció

 • gender és politika

Szakmai szervezeti tagság & szakmai-közéleti tevékenység

 • 2005-től a Magyar Politikatudományi Társaság Diskurzuselméleti Szakosztályának tagja
 • 2005-től a Magyar Politikatudományi Társaság tagja
 • 2003 szeptemberétől a JAK Világirodalmi Sorozatának szerkesztője (2004. augusztusig Vári Györggyel, azóta Horváth Györgyivel) és a József Attila Kör (Fiatal Írók Egyesülete) elnökségi tagja
 • 2003 januárjától a Dayka Gábor Társaság elnöke

Konferencia-előadások

 • 2005. október 14. Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi megközelítések; szervező: MTA Politikatudományi Intézet, Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport; előadás: Hogyan szeretnének szeretve lenni, hölgyeim? Nőtagozat, nőnapi köszöntő, nőpolitikusok - nemi identitások vizsgálata
 • 2005. szeptember 8-9. A nő helye a magyar nyelvhasználatban. Nyelv, ideológia, média; szervező: Szegedi Tudományegyetem BTK Angol Tanszék és JGYTFK, Magyar Nyelvi Tanszék; előadás: "Találkoztam már katona hölgyekkel is." A nemek megjelenítése politikai szövegekben Magyarországon
 • 2003. május 13-14. Laikus olvasás és populáris kultúra; szervező: Dayka Gábor Társaság; előadás: ©tefica Cvek az irodalom sűrűjében. Olvasók, kánonok, politika

 

Publikációk

Szerkesztett könyvek

 • JAK Világirodalmi Sorozat kötetei
 • Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei. Budapest: L'Harmattan, 2005. (Dayka Könyvek 4; Scheibner Tamással, Vaderna Gáborral és Vári Györggyel)

Könyvfejezetek

 • Nemi identitás és nemi szerep a Fidesz diskurzusában, in. Fideszvalóság (szerk Szabó Márton és Szűcs Zoltán Gábor), Budapest: L'Harmattan, 2006.
 • ©tefica Cvek az irodalom sűrűjében. In Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei. Budapest: L'Harmattan, 2005. (Dayka Könyvek 4; Scheibner Tamással, Vaderna Gáborral és Vári Györggyel)
 • Nincs bocsánat? Fordítás, intertextualitás és filológia egy Keats-vers példáján. In Józan Ildikó - Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Tanulmányok az irodalmi fordításról. Budapest: Gondolat, 2005.
 • Testiség, nőiség, szövegalkotás Keats La Belle Dame sans Merci című versében. In Szűcs Zoltán Gábor - Vaderna Gábor (szerk.): Nympholeptusok. Test, kánon, nyelv és költőiség a 18-19. században, Budapest: L'Harmattan, 2004.

Fordítások

 • Samuel Weber: Ambivalencia. A humántudományok és az irodalom vizsgálata, in. Intézményesség és kulturális közvetítés (szerk. Bónus Tibor - Kelemen Pál - Molnár Gábor Tamás), Budapest: Ráció, 2005.
 • Tibor Fischer: Hülyék ne olvassák! (novellák) Budapest: Gondolat, 2004. (Hamvai Kornéllal)
 • George Lakoff: Metafora, morál, politika. Huszonegy, 2001. 2. 36-63. p.

Kritikák, rövid cikkek

A pilpul.net és a hvg.hu internetes oldalakon