Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

A PDK megalakulásával egy időben jött létre a Magyar Politikatudományi Társaság Diskurzuselméleti Szakosztálya, amelynek 2005. január 25-i alakuló ülésén a tagok Szűcs Zoltán Gábort elnökké, Pál Gábort alelnökké, Draskovich Zitát titkárrá választották, a Társaság alapszabályának megfelelően.

A Szakosztály alapvető célja a diskurzuselmélet hazai terjesztése, ideértve a külföldi tudományos eredmények megismertetését éppúgy, mint az itthoni műhelyek közötti kommunikáció megteremtését.

Programunk ennek megfelelően alakult. 2005. május 10-én vendégül láttunk egy fiatal irodalom-történészt, Vaderna Gábort (ELTE BTK), aki az irodalomtörténet-írás diszkurzív sajátosságairól beszélt nekünk, 2005. december 6-án Gyáni Gábor történész (MTA TTI) járt nálunk, hogy a diskurzuselmélet történettudományos relevanciájáról kérdezhessük. Idén ősszel további két-három program van tervbe véve, főleg fiatal kutatók meghívását tervezzük.

A Szakosztály ihletésére került sor a Diszkurzív Műhelyben három, nyitott jellegű minikurzusra is, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe és Kari Palonen munkásságának tanulmányozására, valamint a Szakosztály tagjai alkották a 2006. évi Politológus Vándorgyűlés egyik szekcióját ("A kormányzás értelmezései és értékelései"). Jövőre további minikurzusok indítását és a következő évi Vándorgyűlésen egy újabb szekció megszervezését szeretnénk elérni.

Távlati tervünk továbbá egy angol nyelvű évkönyv, amint ennek anyagi és szakmai feltételeit (angol nyelvű lektor, szakmai lektorálás, nemzetközi szerkesztőbiztosság) biztosítani tudjuk.

2006. őszi programok

2006. október 5. - szakosztályülés

Linkek

www.mptt.hu