Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

Bender, John - Wellbery, David E.: Retorikusság: a retorika modernkori visszatérése. Fordította Boda Zsolt. [John Bender és David E. Wellbery: Rhetoricality: On the Modernist Return of Rhetoric. In John Bender és David E. Wellbery szerk.: The Ends of Rhetoric: History, Theory, Practice, 3-39. Stanford, Stanford University Press, 1990.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 289-320. p.

Burke, Kenneth: A "Mein Kampf" retorikája. Fordította Béndek Péter. [Rhetoric of Hitler's "Battle". In Kenneth Burke: Philosphy of Literary Form: Studies of Symbolic Action. Louisiana University Press, Baton Rouge, 1967 (1939).] In Szabó Márton szerk.: Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó. 1998. 56-83. p.

Burke, Kenneth: Retorikai identifikáció és retorikai cselekvés. Fordította Kiss Balázs. [A Rhetoric of Motives. 19-29, 43-46, 183-203. New York: Prentice Hall Inc., 1950.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 357-384. p.

Carver, Terrell: Diskurzuselemzés és a "nyelvi fordulat". Fordította Szegedi Gábor. [Discourse Analysis and the "Linguistic Turn". In European Political Science Vol. 2. 2002. 1: 50-53. p.] Politikatudományi Szemle XIII. évfolyam. 2004. 4. szám 143-148. p.

Connolly, William E.: A diskurzus politikája. Fordította Boda Zsolt. [The Politics of Discourse. In William E. Connolly: Terms of Political Discourse. 213-247. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1983.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 500-524. p.

Dieckmann, Walther: A politikai szavak tartalma. Fordította Szabó Márton. [Probleme des Wortinhalts. In Walther Dieckmann: Sprache in der Politik IV. fejezet, 58-80. p. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, 1969] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 28-52. p.

Dieckmann, Walther: A politikai kommunikáció stílusai. Fordította Szabó Márton. [Sprachstile in der politischen Kommunikation. In Walther Dieckmann: Sprache in der Politik V. fejezet, 81-111. p. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, 1969] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 79-113 p.

Edelman, Murray: A politika szimbolikus használata. Bevezetés. Fordította Szabó Péter. [The Symbolic Uses of Politics: Introduction. 1-21. Urbana: University of Illionis Press, 1964.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 179-192. p.

Edelman, Murray: Metafora és nyelvi formák a politikában. Fordította Erdei Pálma. [Metaphor and Language Forms. In: Murray Edelman: Politics as Symbolic Action: Mass Arousal and Quiescence. 5. Fejezet. 65-83. Chicago: Markham Publishing Company, 1972 (1971)]. In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 212-231. p.

Edelman, Murray: Politikai ellenségek konstruálása. Fordította Erdei Pálma. [The Construction and Uses of Political Enimies. In Murray Edelman: Constructing the Political Spectacele. 4. fejezet. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988, 66-89. p.] In Szabó Márton szerk.: Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó. 1998. 84-123. p.

Edelman, Murray: A politika szimbolikus valósága. Fordította Hidas Zoltán. [The Symbolic Uses of Politcs. 2. kiadás. University of Illinois Press, Urbana - Chicago, 1985. (az 1964-es első kiadás utószóval bővített változata)] L'Harmattan Kiadó, 2004. 166 p. /posztmodern politológiák/

Eder, Klaus: A környezetvédelem intézményesülése: az ökológiai diskurzus és a nyilvánosság második átalakulása. Fordította: Kádár Krisztina. [The Institutionalization of Environmentalism: Ecological Discourse and the Second Transformation of the Public Sphere. In: Scott Lash - Bronislaw Szerszynski - Brian Wynne szerk.: Risk, Environment, Modernity: Towards a New Ecology. 203-223. London: Sage Publications, 1996.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 525-546. p.

EPS szerkesztői: Diskurzuselemzés és politikatudomány. Bevezetés. Fordította Szabó Márton. [Discourse Analysis and Political Science. Introduction. In European Political Science Vol. 2. 2002. 1: 48-49. p.] Politikatudományi Szemle XIII. évfolyam. 2004. 4. szám 135-138. p.

EPS szerkesztői: Diskurzuselemzés: kritika és védelem. Fordította Szabó Márton. [Discourse Analysis: Criticism and Defence. In European Political Science Vol. 2. 2002. 1: 66-67. p.] Politikatudományi Szemle XIII. évfolyam. 2004. 4. szám 169-170. p.

Foucault, Michel: Válasz egy kérdésre. A diskurzusról. Fordította Kiss Balázs. [Réponse à une question. In Esprit, no, 371, mai 1968, 850-874.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 423-441. p.

Gal, Susan: Bartók Béla temetése: Európa-kép a magyar politikai retorikában. Fordította Szabó Márton. [Bartok's funeral: representations of Europe in Hungarian political rhetoric. In American Ethnologist 1991, Vol. 18, No. 3. (August), 440-458. p.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 259-286. p.

Hajer, Maarten: Diskurzuselemzés és a szakpolitikák vizsgálata. Fordította Szegedi Gábor. [Discourse Analysis and the Study of Policy Making. In European Political Science Vol. 2. 2002. 1: 61-65 p.] Politikatudományi Szemle XIII. évfolyam. 2004. 4. szám 161-168. p.

Harrison, Simon: A szimbolikus konfliktus négy típusa. Fordította Kovács ágnes. [Four Types of Symbolic Conflict. In The Journal of the Royal Anthropological Institute. (N. S.) Vol. 1. No. 2. June 1995: 255-272.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 193-211. p

Hauser, Gerard A.: Civil társadalom és nyilvánosság. Fordította Szabó Márton. [Civil society and the principle of the public sphere, In Philosophy and Rhetoric Vol. 31, No. 1, 1998, 19-40. p.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 478-449. p.

Kaplan, Thomas J.: A közpolitika elemzés narratív struktúrája. Fordította Boda Zsolt. [The narrative structure of policy analysis. In Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 5 (4), 1986, 761-778.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 547-565. p.

Klein, Gabriella: A politikai jelszó. Megjegyzések a retorika, a pragmatika és a lingvisztika közötti interakcióról. Fordította Kiss Balázs. [Lo slogan politico. Osservazioni sull'interazione tra retorica, pragmatica e linguistica. In Retorica e scienze del linguaggio. Atti del X congresso internazionale di studi, Pisa, 31 maggio - 2 giugno 1976, szerk: Federico Albano Leoni és M. Rosaria Pigliasco, Pubblicazioni della Societŕ di Linguistica Italiana, 14. Bulzoni, Roma, 1979.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 385-393 p.

Kopperschmidt, Josef: Kell-e a szavakról vitatkozni? Történeti és rendszertani megjegyzések a politikai nyelvről. Fordította Szabó Márton. [Soll man um Worte streiten? Historische und systematische Anmerkungen zur politische Sprache. In Frank Liedtke - Martin Wengeler - Karin Böke eds. Begriffe Besetzen: Strategien des Sprachgebrauchs in der Politik. Westdeutscher Verlag, Opladen 1991, 70-89. p.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk. Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 114-130. p.

Koselleck, Reinhart: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Fordította Szabó Márton. [Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe. In Reinhart Koselleck: Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. 65-104. p. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1979.] Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 1997. 104 p.

Koselleck, Reinhart: Ellenségfogalmak. Fordította Szabó Márton. [Feindbegriffe. In Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Jahrbuch 83-90. p. Wallstein Verlag, Göttingen 1994] In Szabó Márton szerk.: Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó. 1998. 12-23 p.

Koselleck, Reinhart: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Fordította Szabó Márton. [Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe. In Reinhart Koselleck: Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. 65-104. p. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1979.] In Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. Atlantisz Kiadó, Budapest 2003, 241-298. p. (az első megjelenés átdolgozott változata)

Lasswell, Harold D.: A hatalom nyelve. Fordította: Kiss Balázs. [The Language of Power. In Harold Lasswell, Nathan Leites and Associetes: Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics. 1. fejezet. 3-19. p. The M.T.I. Press, Cambrodge, Massachusetts, 1965 (1949)] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 11-27. p.

Lasswell, Harold D.: A politikai nyelv stílusa. Fordította: Boda Zsolt. [Style in the Language of Politics. In Harold Lasswell, Nathan Leites and Associetes: Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics. 2. fejezet. 20-39. p. The M.T.I. Press, Cambridge, Massachusetts, 1965 (1949)] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 63-78. p.

Mottier, Véronique: Diskurzuselemzés és az identitás/különbözőség politikája. Fordította Szegedi Gábor. [Discourse Analysis and the Politics of Identity/Difference. In European Political Science Vol. 2. 2002. 1: 57-60 p.] Politikatudományi Szemle XIII. évfolyam. 2004. 4. szám 155-160. p.

Miller, Eugene F.: Metafora és politikai tudás. Fordította Pataki Dóra. [Methaphor and Political Knowledge. In: The American Political Science Review, Vol. 73 (1979), 155-193.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 232-258. p.

Münkler, Herfried: Háborúban vagyunk? Terroristák, partizánok és a háború új formái. Fordította Szabó Márton. Politikatudományi Szemle, Vol. 12. No. 3. 2004. 59-69 p. [Sind wir im Krieg? Über Terrorismus, Partisanen und die neue Formen des Krieges. Politische Vierteljahresschrift. 2001/4: 581-589 p.]

Perelman, Chaïm - Olbrecht-Tytecka, L.: A kvázi logikai érvelés. Fordította Boda Zsolt. [Traité de l'argumentation. La Nouvelle Rhétorique. 45. § - 54. §. Paris: Presses Universitaires de France, 1958.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 321-356. p.

Ricoeur, Paul: Erőszak és nyelv. Fordította Boda Zsolt. [Violence et langage. In Paul Ricoeur: Recherches et Débats: La Violence. Paris, Desclée de Brower, 1967, 86-94.p.] In Szabó Márton szerk.: Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó. 1998. 124-136. p

Ricoeur, Paul: Politikai nyelv és retorika. Fordította Boda Zsolt. [Langage politique et rhétorique. In Paul Ricoeur: Lectures 1. Autour du politique. 161-175. p. Editions du Seuil, Paris 1991 (1990)] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 53-62. p.

Ricoeur, Paul: A szöveg mint modell: a hermeneutikai megértés. Fordította Szabó Márton. [Der Text als Modell: Hermeneutische Verstehen. In Hans-Georg Gadamer - Gottfried Boehm eds.: Die Hermeneutik und Wissenschaften. 83-117. p. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1978.] In Szociológiai Figyelő, Vol. 6. No. 1-2. 2002 április, 60-76. p.

Rothman, Rozann: Politikai szimbolizmus. Fordította Szabó Márton. [Political symbolism. In Samuel Long ed. The Handbook of Political Behavior. Vol. 2. Plenum Press, New York - London, 1981, 285-328. p.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 133-178. p.

Schelsky, Helmuth: A nyelvi uralom. Fordította Szabó Márton. [Herrschaft durch Sprache In Helmuth Schelsky: Der Selbständige und betreute Mensch. 116-120. p. Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt an Main, Berlin, Wien, 198.] In Elméleti Szociológia 1995: 2. 3-4. p.

Schmitt, Carl: A háború és az ellenségfogalmak értelmezése. Fordította Szabó Márton. [Über das Verhältnisse der Begriffe Krieg und Feind. In Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen. 2. Corollarium. 102-111. p. Duncker & Humblot Verlag, Berlin, 1963.] In Szabó Márton szerk.: Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó. 1998. 24-38. p.

Schwab, George: Enemy vagy Foe: a modern politika konfliktusa. Fordította Szabó Márton. [Enemy or foe: A conflict of modern politics. In Telos 1987, Summer, No.72. Special Issue. 194-201. p.] In Szabó Márton szerk.: Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó. 1998. 39-55. p.

Torfing, Jacob: Diskurzuselemzés és a Laclau - Mouffe féle posztstrukturalizmus. Fordította Szegedi Gábor. [Discourse Analysis and the Post-stucturalism of Laclau and Mouffe. In European Political Science Vol. 2. 2002. 1: 54-56. p.] Politikatudományi Szemle XIII. évfolyam. 2004. 4. szám 149-154. p.

van Dijk, Teun A.: A kritikai diskurzuselemzés elvei. Fordította Kriza Borbála. [Principles of critical discourse analysis. Discourse and Society, Vol. 4 (2), 1993, 249-283.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 442-477. p.

Vasta, Nicoletta: Új Munkáspárt - új nyelv? A modernizátor hagyomány és változás között. Fordította Kiss Balázs. [New Labour - New Language? The Moderniser's Vision Betwen Tradition and Change. In Quaderni Linguistici del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Universitŕ degli Studi di Trieste 2, 1997, 137-168.] In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 394-420. p.

Weber, Samuel: A döntés mint kivételes eset: Walter Benjamin és Carl Schmitt. Fordította Szabó Márton. [Taking Exception to Decision: Walter Benjamin and Carl Schmitt. Diacritics, Vol. 22., No. 3-4, fall-winter 1992.] In Világosság 1999: 12. 23-36. p.