Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

A diszkurzív szemléletű politológiai tárgyak egyetemi oktatásának fő színhelye az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Politikatudományi Tanszéke, illetve Intézete. A politológus- és - szabad választás alapján - a jogászhallgatók két féléven át hallgatják a Politikai tudáselméletek című tantárgyat. Ez a propedeutikai tantárgy a politikai szemantika, szimbolizmus, retorika és diszkurzív megközelítés néhány jeles képviselőjével ismerteti meg a hallgatókat. A tárgy előadója Szabó Márton egyetemi tanár. A tantárgyhoz olvasószeminárium is kapcsolódik Szövegváltozatok címmel, amit Pál Gábor PhD-hallgató vezet.

Ugyanitt a diákok különböző speciális kurzusokon, szabadon választható és alternatív tárgyak keretében ismerkednek a diszkurzív politikatudomány egy-egy részproblémájával; a gyűlöletbeszéd és az ellenségdiskurzus kérdéseivel, vagy a politika történelemértelmezésének egyes problémáival és másokkal. Ezeket a tárgyakat a diszkurzív témákon dolgozó PhD-hallgatók vezetik: Pál Gábor és Szűcs Zoltán Gábor.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Politikatudományi Doktori Iskolájában Szabó Márton tanítja A politika diszkurzív értelmezése - irányzatok és iskolák című tárgyat.

A diszkurzív szemléletű tárgyak oktatása azonban más felsőoktatási intézményben is folyik. Ilyenek az egyetemi Szakkollégiumok, ahová a hallgatók maguk hívják meg az előadókat. Pál Gábor és Szűcs Zoltán Gábor a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Szakkollégiumában (TEK) tanít.

 

1998 - Politikai tudáselméletek (Szabó Márton: ELTE)
2001 - A politika diszkurzív értelmezése - irányzatok és iskolák (Szabó Márton: ELTE)
2003 - Szövegváltozatok a politikára (Pál Gábor: ELTE)
2004 - Gyűlöletbeszéd és ellenségdiskurzus (Pál Gábor: ELTE)
2005 tavasz - Történelem és politika a 80-as években Magyarországon
(Szűcs Zoltán Gábor: ELTE)
2005 tavasz - Az idő politikája (Szűcs Zoltán Gábor: TEK)
2005 tavasz - Beszélő politika: közösség, identitás, ellenség (Pál Gábor: TEK)
2005 ősz - Politkai szimbolizáció (Pál Gábor: PTE)
2006 - Visszatérő történelem (Szűcs Zoltán Gábor: ELTE ÁJK)