Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

Címünk

Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport - MTA Politikatudományi Intézet
Budapest I., Országház út 30.
H 1399 Budapest Pf.:694/115.
Telefon: 375-9011

A honlap készítésében közreműködik

Szabó Márton
az MTA PDK kutatási igazgatója

Szűcs Zoltán Gábor
a Magyar Politikatudományi Társaság Diskurzuselméleti Szakosztályának elnöke