Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

Az iskola kezdete egy 1991 januárjában, Amszterdamban tartott szimpózium, ahol Teun van Dijk, Norman Fairclough, Gunther Kress, Ruh Wodak és Theun von Leeuwen két napot töltöttek együtt, és hosszas beszélgetéseket folytattak közös érdeklődésükről. Az alapítók az iskola fontos előzményének tekintik az 1970-es évek "kritikai nyelvtudományát", a University of East Anglia kis tudományos közösségét, amelynek Kress mellett Tony Trew és Roger Fowler voltak meghatározó tagjai. A CDA nyelvészeti kiindulópontja jelenti azt a kontextust, amelyben értelmezni lehet képviselőinek azon felismerését, hogy a nyelv egyrészt társadalmi gyakorlat, másrészt hatalmi eszköz, ezért az ezt felismerő nyelvész feladata több, mint pusztán leírni a nyelv társadalmi működését; határozott politikai elkötelezettséggel kell viszonyulnia a leírt társadalmi-politikai jelenségekhez (ennyiben "kritikai" a CDA). Számos könyvük jelent meg, és van Dijk szerkesztője a Discourse and Society című folyóiratnak; rendszeresen tartanak összejöveteleket, kiterjedt nemzetközi hálózatot működtetnek.

Linkek

http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/wodak/
http://gerda.univie.ac.at/diskurs-politik-identitaet/index.php
http://www.discourse-in-society.org/teun.html
http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/norman/norman.htm

Bibliográfia

 • Fairclough, Norman (1992): Discourse and Social Change. Cambridge: Polity.
 • Fairclough, Norman (1995): Critical Discourse Analysis: the critical study of language. London - New York: Longman.
 • Fairclough, Norman (1995): Media Discourse. London: Edward Arnold.
 • Fairclough, Norman (2000): New Labor, New Language? London: Routledge.
 • Faircloug, Norman - Wodak, Ruth (1997): Critical Discourse Analysis. In Teun van Dijk (ed.): Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. London: Sage. Vol. 2. 258-284.
 • Riggins, Stephen Harold (1997): The Language and Politics of Exclusion: others in discourse. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
 • van Dijk, T. (1997): Discourse as Social Interaction. London: Sage.
 • van Dijk, T. (1997): Discourse as Stucture and Process. London: Sage.
 • Weiss, Gilbert - Wodak, Ruth, eds. (2003): Critical Discourse Analysis. Theory and Interdisciplinarity. New York: Palgrave Macmillen.
 • Wodak, Ruth (1989): Language, Power, and Ideology: studies in political discourse. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co.
 • Wodak, Ruth (1996): Disorder of Discourse. London - New York: Longman.
 • Wodak, Ruth - Reisigl, Martin, J., eds. (2001): Discourse and Discrimination: rhetoric of racism and antisemitism. London: Routledge.