Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

A finnországi Jyväskylä Egyetem nagyhatalom a politikai diskurzus kutatásában. A kilencvenes évek két fontos angol nyelvű reprezentatív munkája is részben vagy egészben finn közreműködéssel született. Az Interpreting the political című tanulmánykötetet Terrel Carver mellett Matti Hyvärinen szerkesztette, a Reading the political című kötetet pedig Kari Palonen és Tuija Parvikko. Az előbbi szerző jelenleg az "elbeszélés fogalomtörténetével" foglalkozik, az utóbbi pedig fogalomtörténeti kutatásai során monográfiát írt például Quentin Skinnerről. Mindez jól mutatja, hogy a finn diszkurzívok - ellentétben például Essexszel vagy a CDA-val - sokat merítettek a XX. századi, a diszkurzivitás felé tájékozódó fogalom- és eszmetörténeti kutatások eredményeiből, és nyitottak a hermeneutikai tradíció felé is. Külön figyelemre méltó a Finn Politikatudományi Társaság Évkönyve, a Kari Palonen szerkesztette, angol nyelvű Redescriptions, amelyben folyamatosan jelennek meg a politika diszkurzív értelmezési körébe tartozó tanulmányok.

Nemzetközi kapcsolataik is jelentősek. 1998 óta működik, Kari Palonen és Melvin Richter vezetésével a History of Political and Social Concepts Group, továbbá létezik egy fogalomtörténeti nyári egyetem Helsinkiben, Concepta - International Research School in Conceptual History and Political Thought néven.

Linkek

http://www.jyu.fi/yhtfil/polcont/index.html
http://www.minervakustannus.fi/sophi/fi/cfmldocs/?CFID=5680197
http://www.jyu.fi/yhtfil/redescriptions/editornote.htm
http://www.jyu.fi/yhtfil/hpscg/index.html
http://www.helsinki.fi/project/concepta/index.html

Bibliográfia

 • Brendtson, Erkki - Palonen, Kari (1990): Text, Contexts, Concepts: Studies on Politics and Power in Language. Helsinki: Finnish Political Science Association.
 • Carver, Terrell - Hyvärinen, Matti, eds. (1997): Interpreting the Political: New Methodologies. London - New York, Routledge.
 • Carver, Terrell (2004 [2002]): Diskurzuselemzés és nyelvi fordulat. (Fordította Szegedi Gábor.) Politikatudományi Szemle, XIII. évf. 4. sz. 143-148. p.
 • Hyvärinen, Matti (1992): Narrative Analysis and Political Auto/Biography. The Journal of Political Science, March, 51-70. p.
 • Hyvärinen, Matti (1998): Thick and Thin Narratives: Thickness of Description, Expectation, and Causality. In Norman K. Denzin (ed.): Cultural Studies: A Research Volume. Stamford and London: Jai Press. Vol. 3, 49-174. p.
 • Palonen, Kari (1985): Politik als Handlungsbegriffe. Horizontwandel des Politikbegriffs in Deutschland 1890-1933. Helsinki: Societas Scientiarum Fennicia.
 • Palonen, Kari (1989): Die Thematisierung der Politik als Phenomen. Eine Interpretation der Geschichte des Begriffs Politik im Frankreich des 20. Jahrhunderts. Helsinki: Societas Scientiarum Fennicia.
 • Palonen, Kari (1989): Korrekturen zur Gesichte von "Politisierung". Archiv für Begriffsgeschichte, 30. 224-234. p.
 • Palonen, Kari (1992): Politik als Verurteilung: Die Politikkonzept in J. P. Sartre "Critique de la raison dialectique". Münster: Wesfälische Dampfbool.
 • Palonen, Kari - Tuija Parvikko, eds. (1993): Reading the Political. Helsinki: FPSA.
 • Palonen, Kari (2001): Transforming a Common European Concept into Finnish: Conceptual Changes in the Understanding of 'Politiikka'. In Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History. Helsinki: FPSA.
 • Palonen, Kari (2002): Eine Lobrede für Politiker: Ein Kommentar zur Max Webers "Politik als Beruf". Opladen: Lesbe+Budrich.
 • Palonen, Kari (2003): Quentin Skinner: History, Politic, Rhetorik. Cambridge UK.: Polity Press.
 • Palonen, Kari (2004): Die Entzauberungen der Begriffe: Das Umschreiben der politischen Begriffe bei Quentin Skinner und Reinhard Koselleck. Münster: Sit Verlag.