Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

A cambridge-i eszmetörténeti iskola tagjai természetesen nem politológusok, de munkásságuk középpontjában a történelem diszkurzív és kontextualista értelmezése állt és áll. Mi több, az iskola egyik meghatározó alakja, J. G. A. Pocock az 1987-es The Languages of Political Theory nyitó tanulmányában határozottan állást foglalt a "history of political discourse" mellett. A cambridge-iek a kora újkori történeti anyagokat elemezve radiálisan megújították politikai eszmetörténet hagyományos kereteit. Az iskola legendás kezdete Peter Laslettnek a Locke-kiadáshoz írt Bevezetése, amelyben egészen új módon jelentkezett az eszmetörténeti problémák kontextusának kérdése. Bár még ezután sok minden történt, végül is kialakult egy összetéveszthetetlenül eredeti iskola, amely az egykori felfedezés élményét kontextualista tudományos módszerré tudta tenni, olyan történészekkel, mint Quentin Skinner, J. G. A. Pocock, John Dunn, Richard Tuck, Hont István, James Tully.

Honlap:

http://www.hist.cam.ac.uk/academic_staff/subject_groups/ptih/index.html#members

Bibliográfia

 • Baker, Keith Michael Baker (1990): Inventing the French Revolution: essays on French political culture in the eighteenth century. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ball, Terence - James Farr - Russell L. Hanson, eds. (1989): Political Innovation and Conceptual Change. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bence György (1993): "Márkus és a kulcsszavak". In Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. Budapest: Atlantisz. 81-98. p.
 • Dunn, John (1969): The political thought of John Locke: an historical account of the argument of the "Two treatises of government". Cambridge: Cambridge University Press.
 • Horkay-Hörcher Ferenc, szerk. (1997): A kora modern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. Pécs: Tanulmány Kiadó.
 • Kontler László (1997): Az állam rejtelmei. Budapest: Atlantisz.
 • Laslett, Peter (1960): "Introduction". In John Locke: Two treatises of government. Cambridge: Cambridge University Press. 3-120. p.
 • Pagden, Anthony, ed. (1987): The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pocock, John G. A. (1970): Politics, Language and Time: essays on political thought and history. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Richter, Melvin (1995): The History of Political and Social Concepts. Oxford: Oxford University Press.
 • Sharpe, Kevin - Steven N. Zwicker, eds. (1987): Politics of Discourse: the literature and history of seventeenth-century England. Berkeley: University of California Press.
 • Quentin Skinner (1978): Foundations of Modern Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press.