Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

Glózer Rita1971-ben születtem Ajkán. A középiskola után, a rendszerváltás évében kerültem Pécsre, ahol a Janus Pannonius Tudományegyetem magyar: irodalom - nyelvészet szakos hallgatója lettem. A bölcsészkar életében kivételes időszak volt ez, melynek során két meghatározó hatás is ért: egyrészt egészen közelről követhettem a Szépe György és Horányi Özséb professzorok által vezetett kísérleti egyetemszervezési projektet, másfelől egész tudományos szocializációmat meghatározta az az interpretatív szemlélet, mellyel az akkor induló kommunikáció szak hallgatójaként Niedermüller Péter kulturális antropológia kurzusain ismerkedhettem meg. A diploma megszerzése utáni tanácstalanságomban az akkori dékán hívására a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalában kezdtem dolgozni, a felsőoktatás felgyorsult átalakulásának éveiben végigjártam a hivatali ranglétrát, és egykettőre a dékáni hivatalvezetői székben találtam magam. Nagy élvezettel vettem részt az akkor alig páresztendős egyetemi kar struktúrájának kitalálásában, életének szervezésében. Öt évre terveztem ezt a kiruccanást, de tíz lett belőle. Időközben beiratkoztam a Kar Kommunikáció Doktori Programjába, ahol az abszolutóriumot megszerezve 2002-ben jeles szigorlatot tettem. Előbb óraadóként, majd 2002 óta tanársegédként oktatok a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken, közben 2003-ban végleg felhagytam a hivatali munkával. Régóta érdekel, hogyan hoz létre és tart fenn a kommunikáció különféle struktúrákat, például a szervezetekben. Hasonlóan erős vonzalom fűz a szövegekhez, legyen szó akár írásról, akár olvasásról. Doktori tanulmányaim idején a civil szférával, a civil szervezetek működésével foglalkoztam, ám a disszertáció megírása előtt rádöbbentem, hogy a civil társadalomnál sokkal jobban izgat a róla folyó diskurzus. Az elméleti tájékozódás során találtam rá Szabó Márton írásaira, ezek hatására vetődtem a diszkurzív politikatudomány vidékére. A magammal hozott interpretatív szemlélet és a most feltalált diszkurzív megközelítés határozza meg befejezés előtt álló disszertációmat.
Szabadidőmet a kislányom cseperedésében való gyönyörködés tölti ki, férjemmel közös családi kikapcsolódásunk a túramotorozás (én ülök hátul). Pihentet és feltölt a kertészkedés, az úszás, és nagyon szeretem a jó filmeket.

CV

Személyes adatok

Név: Glózer Rita
Születési idő: 1971. május 1.
Születési hely: Ajka
Állampolgárság: magyar
E-mail: grita@maya.btk.pte.hu

Pozíciók, állások

 • egyetemi tanársegéd, PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (7624 Pécs Ifjúság útja 6.)

Tanulmányok

 • magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi diploma (kitüntetéses), PTE, 1994
 • kommunikációs szakos egyetemi diploma (kitüntetéses), PTE, 1995
 • PhD tanulmányok 1997- től jelenleg is (jeles szigorlat, a disszertáció védése 2006 őszén várható) PTE

Nyelvtudás

 • Német felsőfokú
 • Angol alapfokú

Munkahelyek

 • 1994-2003: igazgatási ügyintéző, dékáni titkárságvezető, majd dékáni hivatalvezető, PTE BTK Dékáni Hivatal
 • 2002-től jelenleg is egyetemi tanársegéd (a levelező tagozatos képzés vezetője)  PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Oktatási tevékenység

 • 1999. tavaszi szemeszter: A civil társadalom fogalomtörténete - szeminárium, PTE BTK
 • 1999. és 2000. őszi szemeszter: Civil társadalom, helyi társadalom - kutatószeminárium, PTE BTK
 • 2000. tavaszi szemeszter: Elméletek a civil szervezetekről - szeminárium, PTE BTK
 • 2001. tavaszi szemeszter: Civil kurázsi - szeminárium, PTE BTK
 • 2001. és 2002. őszi szemeszter: Bevezetés a kommunikáció kutatásának módszertanába (levelező tagozatos képzés), PTE BTK
 • 2001. őszi szemeszter, 2003. tavaszi szemeszter: Bevezetés a szervezetek tanulmányozásába - szeminárium, PTE BTK
 • 2002. tavaszi szemeszter, 2002. őszi szemeszter: Bevezetés a tudásszociológiába - szövegolvasó szeminárium, PTE BTK
 • 2002. tavaszi szemeszter: Szervezeti kommunikáció - kutatószeminárium, PTE BTK
 • 2002. és 2004. tavaszi szemeszter: Szakdolgozati konzultáció - szeminárium (levelező tagozatos képzés), PTE BTK
 • 2002. őszi szemeszter: Diskurzusok a civil társadalomról - szeminárium, PTE BTK
 • 2003. tavaszi szemeszter: A diskurzuselemzés elméleti és módszertani alapjai - szövegolvasó szeminárium, PTE BTK
 • 2004. őszi szemeszter, 2005. tavaszi szemeszter: A kommunikációkutatás kvantitatív és kvalitatív eszközei - szeminárium (levelező tagozatos képzés), PTE BTK
 • 2005. őszi szemeszter: Diskurzuselemzés I., Értelmiségi diskurzusok és szimbolikus politizálás, Szervezeti kommunikáció (nappali tagozatos képzés), Szakdolgozati konzultáció (levelező tagozatos képzés) PTE BTK
 • 2006. tavaszi szemeszter: Diskurzuselemzés I.-II., A rendszerváltás szemantikája és szimbolikája, A vidék politikái (Szijártó Zsolttal és Bódi Jenővel közösen) (nappali tagozatos képzés), Szakdolgozati konzultáció (levelező tagozatos képzés)  PTE BTK; Szervezeti kommunikáció (nappali és levelező tagozatos képzés) PTE IGYFK

Kutatási specializáció

 • Civil társadalom, civil szervezetek
 • Szervezeti kommunikáció
 • Diskurzuselemzés

Kutatási támogatás és együttműködés

 • 1991-1993: részvétel a JPTE BTK Kommunikációs Tanszék által a Paksi Atomerőmű felkérésére folytatott kutatási programban (A tervezett ófalui atomtemető társadalmi fogadtatása, az ügy körül kibontakozó társadalmi mozgalmak vizsgálata) Kutatásvezető: Horányi Özséb, Niedermüller Péter
 • 1992 nyár: részvétel a csíkszeredai Kulturális Antropológiai Műhely által szervezett erdélyi antropológiai terepgyakorlaton
 • 1992/93 tavaszi szemeszter: ÖAD ösztöndíj egyéni kutatómunkára, Universität Wien - Lehrstuhl für Finno-Ugristik, 4 hónap (Bécs, Ausztria)
 • 1993. május: Basel (Svájc), csoportos tanulmányút a JPTE BTK és az Universität Basel közötti szakmai együttműködés keretében,
 • 2000 - 2002: részvétel az egyházak menedzsmentjét vizsgáló empirikus, kvalitatív kutatásban, ennek keretében kutatásmódszertani továbbképzés az Institut für Forschung und Fortbildung-ban (Bécs, Ausztria), kutatásvezető: Wildmann János, Kamarás István
 • 2000. június-november: az AMFK-MEH "A humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban" ösztöndíj elnyerése (6 hónap)
 • 2001. június - 2002. november: az AMFK-MEH "A humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban" ösztöndíj elnyerése (12 hónap)
 • 2005. májusától: részvétel az MTA RKK "Az aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlőségéért. Életlehetőségek, fejlődési pályák és jó fejlesztési gyakorlatok az aprófalvas régiókban" című nyertes NKFP pályázatának megvalósításában, kutatásvezető: Dr. Kovács Katalin, MTA RKK (terepmunka és tanulmányok írása)
 • 2005-2006: részvétel a "Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és kultúrakutatásban" című nyertes HEFOP tananyagfejlesztési pályázat megvalósításában, projektvezető: Dr. Feischmidt Margit egyetemi adjunktus, PTE BTK

 

asdf

Szerkesztett könyvek

 • Társszerkesztő Hamp Gábor: Vallások és az európai integráció, Budapest, MPRF- Balassi Kiadó, 2000. 256 p.
 • Társszerkesztők: Mártonffy Marcell és Szöllőssy Ágnes: A kölcsönösség struktúrái, Budapest, MPR - Balassi Kiadó, 2002. 208 p.

Könyvrészletek

 • A diskurzuselemzés kiindulópontjai a társadalomtudományokban , in: szerk. Feischmidt Margit - Kovács Éva: Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és kultúrakutatásban (egyetemi tananyag), PTE BTK - HEFOP, megjelenés alatt (47.000 n)
 • Tartalomelemzés és diskurzuselemzés, in: szerk. Feischmidt Margit - Kovács Éva: Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és kultúrakutatásban (egyetemi tananyag), PTE BTK - HEFOP, megjelenés alatt (17.000 n)

Tanulmányok

 • Nyugati várakozások a kelet-európai rendszerváltások kapcsán, Csefkó Ferenc - Horváth Csaba szerk. Magyar és európai civil társadalom. Pécs, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete - Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, 1999. 71-74. o.
 • Kockázatok és kihívások - adalékok a civil szervezetek vizsgálatához, Hamp Gábor - Kelemen Gábor szerk. A család, Budapest, MPRF- Balassi Kiadó, 2000. 170-175. o.
 • Civil szervezetek - kommunikációelméleti keretben Civil Évkönyv, Budapest, Európa Ház, 2000. 18-24. o.
 • A nyilvánosság modelljének alakváltozásai a rendszerváltás utáni évtizedben, Jel-Kép, 2006/1. szám

Internetes publikációk:

 • 1998: Bizalom, kommunikáció, civil társadalom (konferencia-előadás, internetes publikáció a PTE BTK Kommunikáció Doktori Program hivatalos honlapján:

  http://www.communicatio.hu/cikkek/glozerrita/bizalomciviltars.htm)

 • 1999: A civil társadalom funkcióváltozása Magyarországon 1989-1999 (konferencia-előadás, internetes publikáció a doktori program hivatalos honlapján:

http://www.communicatio.hu/cikkek/glozerrita/civilfunkcio.htm )

 • 2000: Hogyan gondolkodjunk a civil szervezetekről? Egy értelmezési keret vázlata (konferencia-előadás, internetes publikáció a doktori program hivatalos honlapján:

  http://www.communicatio.hu/konferencia2001/glozerritakonf2001.htm)

Recenziók

 • "Életmű-montázs" Janus-különszám a 60 éves Horányi Özséb tiszteletére, Echo 2002. július 3.
 • Janus 2002 tavasz - Formabontó emlékszám. Modern Nyelvoktatás 2002. szeptember.